Изтекъл мандат на УС на ЮЛНЦ-сдружение

Изтекъл мандат на УС /на 02.03.2023 г./ на ЮЛНЦ - сдружение в обществена полза и до настоящия момент не са регистрирани промени в обстоятелствата в ТРРЮЛНЦ в АВ.
Предстои сключване на Договор на клуба с община за финансово подпомагане, както и Договор за финансово подпомагане на спорт за всички .
Въпросите, които ни вълнуват:
1. Какви са негативите за сдружението поради липса на мандат на УС и на представляващия към настоящия момент?
2. Липсата на мандат на УС, съставляващите го членове и Представляващия сдружението, обуславят ли тяхната нищожност?
3. След изтичане на мандата, техните решения пораждат ли действие?

...
Това беше въпрос от рубриката "хората питат, адвокати отговарят".

Задай своя въпрос

Най-новите статии

Избрани от редакцията

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си