Кога дължа мито при внос и износ на стоки?

Обичам да пазарувам от други държави заради разнообразните възможности, но и защото установявам, че някои покупки се предлагат сравнително по-евтино в чужбина в сравнение с българския пазар. Но дали това наистина е така, или има някаква клопка при международното онлайн пазаруване? Това ли е в действителност крайната цена? Включено ли е ДДС? А доставка? А мито?

На първо място - какво представлява митото?

Мито е такса за внос или износ на стока от една държава в друга. То се определя от съответната държава или съюз от държави. Митото е задължително за всички граждани и се събира от митническите органи. Неговата цел е подпомагането на местното производство и допълване на държавния бюджет. Митата и таксите обикновено не са включени в цената на стоките, поръчвани онлайн. Поради това е изключително важно да се информирам добре по темата, за да имам сигурност, че коледните покупки ще влязат в бюджета ми.Важно! Ако искам да съм 100% сигурен в това, което правя, да не рискувам излишни такси, данъци или глоби - мога бърза и лесно да се свържа със специалист на тема митническо право на тази страница.

Кога трябва да заплатя мито?

Това зависи от държавата, от която ще бъде доставена поръчаната стока. На първо място трябва да проверя дали е член на ЕС или не.Важно! Като държава от Европейския съюз, България е част от Митническия съюз, който премахва митата, както и всички такси с равностоен ефект, върху вноса и износа на стоки между държавите членки. На практика това означава, че ако си купя стока от друга държава от ЕС няма да заплащам мито. Може да се изисква заплащане единствено на доставка, чиято цена мога да проверя в сайта на онлайн магазина.

Какво се случва обаче с продукти от Китай, САЩ или други държави извън ЕС и Митническия съюз?

България и другите членки на ЕС имат обща митническа тарифа. Това означава, че митата от трети страни към всички държави от Съюза са еднакви. Тяхната стойност зависи от цената на продукта:

Важно! Всякаква техника, като например компютри, таблети и телефони, е освободена от мито, независимо от цената, на която е закупена.Важно! За алкохолните продукти, парфюмите, тоалетните води, както и тютюневите изделия без значение от цената заплащам мито и ДДС.При колет от физическо лице без търговски характер, например подарък от роднина, не дължа мито и ДДС, ако пратката е на стойност под 45 евро. Има обаче ограничения при тютюневите, алкохолните и парфюмерийните продукти. Могат да ми пратят до 50 цигари, до 50 мл. парфюм и до 1л спиртни напитки. Виното и бирата, като такива със слабо алкохолно съдържание, имат ограничение 2 литра.Освен от цената, митото се определя и в зависимост от вида на стоката. Например детските играчки, часовниците, дрехите и книгите са в различни категории и съответно имат различно на стойност мито. В сайта на ТАРИК много лесно мога да проверя, какъв е процентът мито на всеки един продукт.ДДС за услуги в чужбина: Кога се начислява и в какъв размер.

Как да заплатя митото, щом не е включено в цената?

Международните пратки се получават чрез Български пощи или чрез частни куриерски компании. В първия случай пратката се освобождава от митницата по ускорена процедура в местните митнически органи, като се заплаща мито и ДДС (ако се дължат такива), транспортните разходи, както и такса за обслужването. Във втория случай частните куриерски компании заплащат на митническите органи от мое име всички мита и такси, които се дължат за стоката. След това съответните разноски се заплащат на компанията от мен и тогава получавам коледните подаръци.[toggles][toggle title=Източници] Договор за функционирането на ЕС (ДФЕС)Дял 1, чл. 3, ал 1 - относно правомощията на ЕСДял 2, чл. 28, ал. 1- относно Митническия съюзДял 2, глава 1, чл. 30 - относно Митническия съюз Регламент (ЕС) № 952/2013 за създаване на Митнически кодекс на Съюза Дял 1, раздел 7, чл. 46, ал. 1 - относно контрол върху стокитеДял 2, глава 1, чл. 56, ал 1 - относно общата митническа тарифа Дял 2, раздел 3, глава 3, чл. 72 - относно елементите, които не се включват в митническата стойност Регламент (ЕС) № 1186/2009 за установяване на система на Общността за митнически освобождаванияДял 1, чл. 2, ал. 1 - относно какво представлява вносното и износното митоДял 2, глава 5, чл. 23 и чл. 24 - относно пратки, които не подлежат и подлежат на освобождаванеДял 2, глава 6, чл. 25, чл. 26 и чл. 27 - относно пратки, изпращани от едно частно лице до друго Закон за данък върху добавената стойност (ЗДДС)Част 3, чл. 58, ал. 14, т.1. - освобождаване от ДДСЧаст 3, чл. 60 - плащане на данъка при внос Световна търговска организация- Споразумение за търговията с продукти на информационните технологииЧл. 2 - относно освобождаването на информационни технологии от мито.Сайт на Агенция митници[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Пламена

Грозева

14.12.2020

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си