Как да подам сигнал до КАТ?

Докато се разхождах по улицата, неочаквано се натъкнах на неправилно паркирана кола. Какво мога да направя в този случай? Възможно ли е да подам сигнал до КАТ? Безопасно ли ще е за мен?

Какво е необходимо да знам, преди да подам сигнал до КАТ?

Контрол на автомобилния транспорт - с други думи - пътна полиция. Службата е подчинена на Министерството на вътрешните работи и основната й функция е да контролира движението на автомобилите по пътищата.Полицейските органи могат да събират информация с моя помощ, обаче решението за доброволно сътрудничество принадлежи изцяло на мен.

Как мога да подам сигнал до КАТ?

  1. Един от начините да подам сигнал до КАТ е чрез телефонно обаждане до специален номер за спешни повиквания 112. В случая обаждането ще е с адресат служба “Национална полиция. Тъй като е голяма вероятността да не съм запознат към коя служба да се обърна, имам право на обаждане до 112 със цел информация, което не се счита за злоумишлено.
  2. Друг начин да подам сигнал до КАТ е по електронен път. Възможно е това да стане чрез електронно писмо на адреси: 112-rc-sofia@mvr.bg, (Регионален център 112); pr.press112@mvr.bg (Пресцентър МВР).
  3. Възможно е да подам електронен сигнал и чрез специално мобилно приложение.

Какви са условията за подаване на сигнал?

Какво трябва да знам, ако искам да подам сигнал по телефон 112?

Какво трябва да знам при подаване на сигнал чрез електронна поща?

Когато си играя с телефон 112 (шегувам се, заблуждавам), нося отговорност! (7.1. от Правилата). Глобата може да скочи и до 20 000 лв. Отговарям и за причинените на спешните служби вреди и загуби. Ако извърша повторно нарушение, глобите са в двоен размер.Какво трябва да знам за мобилното приложение?

Възможно ли е нарушителят да научи за мен?

Не, тъй като личните ми данни са защитени и достъп до тях имат единствено служителите на МВР и центровете за спешни повиквания 112.Данните се регистрират в информационните фондове на центровете 112. След изтичане на срок от четири месеца данните се преместват, а ако до три години не бъдат използвани - биват унищожавани.Ако изтече информация, нарушителят научи за мен и започне да ме заплашва, имам право да подам сигнал в полицията. Отделно, ако изтичането на данните е по вина на държавен служител, той отговаря заедно с държавата за причинените ми вреди и загуби.[toggles][toggle title=Източници]Закон за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР):Чл. 10, т. 5 - относно сътрудничеството на органите на МВР с гражданите;чл. 13 - относно защитата на личните данни и доброволността на привличането на граждани;чл. 17а - относно достъпа на гражданите до комуникациите със службите за спешно реагиране;чл. 24 - относно изграждането на информационни фондове към МВР;чл. 30, т. 2, 5, 8 - относно работата на държавните служители;чл. 38 - относно Главна дирекция “Национална полиция”;чл.61, ал. 4 - относно дейността на МВР при пресичане на престъпни деяния. Устройствен правилник на Министерството на вътрешните работи (УП на МВР):Чл. 18, ал. 1, т. 4, 5, 9 - относно функциите на ОДМВР;чл. 18, ал. 1, т.2 - относно подчинението на ОДМВР на ГДМВР. Закон за Националната система за спешни повиквания с ЕЕН 112 (ЗНССПЕЕН):Чл. 7 - относно същността на центровете за спешни повиквания (Центрове 112);чл. 15, ал. 3 - относно електронния регистър на 12 като информационен фонд за МВР;чл. 16, ал. 2 и 3 - относно достъпа до данните в регистрите и сроковете, прилагани към тях;чл. 19 - относно информация за ОДМВР (Областни дирекции на МВР) и ГДМВР (Главни дирекции на МВР) като служби за спешно реагиране;чл. 27 - относно това как мога да се свържа със съответната служба;чл. 31 - относно забраната за служителите да разпространяват информация;чл. 38, ал. 1 - относно санкциите, налагани при недобросъвестно използване на телефонна линия 112;чл. 39 - относно двойния размер на санкциите, налагани при недобросъвестно използване на телефонна линия 112. Правилник за организацията и дейността на центровете за приемане на спешни повиквания към единен европейски номер за спешни повиквания 112 (Правилника):Чл. 7, ал.1 - относно съдържанието на изпращания до службите за спешно реагиране сигнал. Правила за дейността и организацията на Районните центрове 112 към обслужване на повикванията към ЕЕН 112 и взаимодействието им със службите за спешно реагиране при обслужване на инциденти (Правилата):7.1. - относно злоумишлените повиквания и техните вариации;7.2. , подт. 7.2.2. - относно незлоумишлените повиквания и техните вариации/ Относно правото на обаждане със цел информиране за гражданите. Закон за държавния служител (ЗДС): чл. 101 - относно имуществената отговорност, която ДС понасят при причинени вреди. и загуби на гражданите Административнопроцесуален кодекс (АПК): Чл. 107, ал. 1 и 3 - относно обхвата и предмета на предложенията/ сигналите;чл. 111 - относно формата на предложенията и сигналите;чл. 114 - относно условията и процедурите по изясняване на случай;чл. 121 - относно срока за постановяване на решение от съответния държавен орган;чл. 122, ал.1 - относно задължението на съответния орган зда ме информира за своите действия;чл.123, ал.1 - относно формата и сроковете за решението, което съответният държавен орган е длъжен да ми предостави. Гражданскопроцесуален кодекс (ГПК):Чл. 163, ал.1 - относно свидетелстването като граждански дълг за всеки гражданин;чл. 166, ал.2 - относно отказа от свидетелстване поради опасения на призования за свидетел от непосредствена вреда; чл. 167, ал.1 - относно писменото уведомление до съда в случай на желание за отказ от свидетелстване.[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Константин

Сакаян

3.1.2018

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си