Плащане на данъци по граждански договор при наличие на трудов

Здравейте.

От средата на миналия месец подписах граждански договор. Същевременно обаче работя и на трудов. Не достигам максималния осигурителен праг от 3000 лева. От мястото, с което съм сключила ГД ми казаха, че трябва сама да плащам данъци и осигуровки.

Има няколко неща, които не успявам да разбера. Прочетох, че съм длъжна да уведомя възложителя за сключването на ГД. Какво обаче значи "На тази база платецът на дохода е длъжен да удържи и внесе след приспадане на 25% нормативно признати разходи, осигурителни вноски, само за задължителното обществено осигуряване и 10% данък общ доход /ДОД/"? Основният ми работодател ще изплаща по-малки осигуровки, а аз ще трябва да платя сбора от тези за ТД и ГД ли?

Ако е така, това всеки месец ли се случва?

Предварително благодаря за отговора!

С уважение,
Петя Стоилова

...
Това беше въпрос от рубриката "хората питат, адвокати отговарят".

Задай своя въпрос

Най-новите статии

Избрани от редакцията

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си