Биткойн: Как законът третира сделките с виртуалната валута?

Биткойн или bitcoin е виртуална криптовалута. Знам какво означава това от технологична гледна точка или пък поне имам някаква представа. Правната страна на биткойн обаче ми се губи. Чувствам се достатъчно уверен да инвестирам в тази валута със спекулативна цел, но не знам какви са данъчните ми задължения в тази връзка.

Каква е позицията на държавните органи спрямо биткойн?

Факт е, че държавните органи не се чувстват достатъчно уверени, за да тълкуват правното положение на виртуалните валути. Към момента съществува единствено становище на НАП, в което се разглеждат доходите от продажба на bitcoin.НАП казва, че когато продавам биткойн, т.е. обръщам я в левове, дължа данък общ доход върху печалбата, която съм реализирал. Как се определя тази печалба?Да кажем, че съм закупил 5 биткойна за общата сума от 5 000 лв. През годината съм продал 3 от тях за общата сума от 4000 лв. и 2 за общата сума от 1500 лв. От първата сделка съм спечелил 1000 лв., а от втората съм загубил 500 лв. Като тегля чертата, в края на годината от сделки с биткойн съм спечелил общо 500 лв. Това е моят доход от сделките.Доходът от сделки с bitcoin се определя на годишна база. Той представлява разликата между сумата, за която съм продал своите биткойни през дадена календарна година и сумата, за която съм ги придобил. Може да не бъде печалба, ами загуба, в който случай не дължа данък.Данъкът е стандартният данък общ доход, а именно 10%. Декларирам го с годишната си данъчна декларация като доход от продажба на финансови активи.Чрез Advokatami.bg мога лесно декларирам печалбата си от крипто търговия - повече инфо на тази страница.Когато не купувам и продавам биткойни в лично качество, ами чрез фирма, по отношение на нея се прилагат правилата за корпоративен данък, т.е. Данък печалба. Сметките обаче до голяма степен са същите.

Важно ли е с кои точно биткойни съм извършил сделките?

Знам, че bitcoin не е точно като обикновените валути. При лева, еврото, долара и т.н. всяка банкнота има свой уникален сериен номер. При bitcoin са важни транзакциите. Когато прехвърля на някой друг свои биткойни, аз съм ги придобил чрез точно определена транзакция. Важна ли е стойността, която съм заплатил конкретно за тази транзакция?Звучи сложно, затова ще опитам с един пример. Закупил съм един биткойн за сумата от 500 лв. Друг пък съм закупил за сумата от 1000 лв. След време продавам един биткойн за 750 лв. В случая печалба от 250 лв. ли съм реализирал или загуба от 250 лв.?Законът казва, че, ако не мога да определя кой биткойн точно продавам, взимам средната цена за придобиване. В случая тя е 750 лв. Тъй като обаче всяка транзакция на bitcoin е част от верига, аз мога да определя точно кой съм продал като проследя поредицата от транзакции, свързани с продажната сделка. Ако за целта е използван биткойнът, получен от покупката за 500 лв., съм реализирал печалба. Ако обаче е използван другия биткойн, реализирал съм загуба.

Дължи ли се ДДС при сделки с bitcoin?

Тук не говорим за сделки, при които купувам стоки и услуги с биткойн, а за случаи, при които биткойн е предмет на сделката. Да кажем, че моята фирма, която е регистрирана по Закона за ДДС се занимава именно с покупко-продажба на виртуалната валута.Всички знаят, че, когато се продават стоки и услуги от фирма, регистрирана по ЗДДС, се начислява ДДС. Така ли е обаче и при биткойн? Валутата стока ли е или нещо друго? В горния абзац казахме, че НАП третира bitcoin като финансов актив. Това означава, че ако фирмата ми продава биткойни на трети лица, тя ще дължи ДДС.Горното твърдение звучи логично, но е невярно. Въпросът е решен от Съда на Европейския съюз през октомври 2015 г. Съдът е сезиран точно с въпроса за облагането на сделките с биткойн с ДДС. Тълкува се европейската директива, която разглежда въпроса с данък добавена стойност. С решението си Съдът постановява, че сделките, при които се купува или продава bitcoin, са освободени от ДДС.България, като част от Европейския съюз, е длъжна да приема и изпълнява решенията на Съда на ЕС. В следствие на това сделките с биткойн в България не се облагат с ДДС.

В крайна сметка какво научих за сделките с биткойн?

Събра ми се доста информация. Нека да обобщя в 2-3 изречения какво научих за сделките с покупка и продажба на биткойн:

[toggles][toggle title=Източници] Закон за данъка върху доходите на физическите лица:чл. 33 - относно облагането на доходи от финансови активи Решение по дело C-264/14 на Съда на ЕС Становище на НАП от 02.04.2014[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

адв. Никола

Пенчев

23.3.2018

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си