Възможен конфликт между трудов договор и фрийланс?

Здравейте,
Има няколко точки от трудов договор (длъжност програмист), за които не съм сигурен дали са в кофнкликт с евентуални фрийлланс проекти по граждански договор. Притенсяват ме 4 неща, зададени като въпроси под точките.

*Служителят се задължава, за срока на действие на този договор, да не работи за или да бъде ангажиран по какъвто и да е друг начин –пряко или косвено във фирми, в извършване на услуги или дейности конкурентни на Работодателя и на клиентите на Работодателя, независимо дали без или срещу заплащане, без предварителното писмено съгласие на Работодателя;
Въпрос 1: Какво включва понятието "услуги или дейности конкурентни на Работодателя" - специфични дейности по предмет на дейност на компанията или разработката на софтуер би могла да се приеме като конкурентна дейност по подразбиране?

*По време на действието на този договор Служителят да не работи по втори трудов или граждански договор без предварително писмено съгласие на Работодателя;
Въпрос 2: Това е основното нещо, което ме притеснява. Длъжен ли съм да уведомявам работодателя си, ако искам да имам отношение с трети страни по граждански договор или това има само препоръчителен характер?
Въпрос 3: Ако се съглася с това, задължавам ли се да го спазвам, т.е. мога ли да работя по граждански договори, без това да касае работодателя ми и/или неговите клиенти?

*Всички продукти на положения от Служителя труд – самостоятелен или съвместен, създадени от Служителя при или по повод осъществяване на неговите трудови задължения, независимо дали са създадени в рамките на установеното работно време и независимо от мястото на тяхното възникване, в това число всички права на Интелектуална собственост, остават в максимална степен изключителна собственост на Работодателя.
Въпрос 4: Това означава ли, че ако работя по собствен проект или по проект на мой клиент (по граждански договор), работодателят ми може да предяви претенция за собственост върху него, въпреки че върху него е работено извън работно време? Колко валидна може да бъде една такава претенция?

Благодаря!

...
Това беше въпрос от рубриката "хората питат, адвокати отговарят".

Задай своя въпрос

Най-новите статии

Избрани от редакцията

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си