Правата ми като наследник по закон?

Смъртта на член от семейството винаги е много тежка, но както във всяка друга чисто житейска хипотеза и тази си има юридическа страна. Следва въпросът: къде отива имуществото на починалия? Има две опции: да има съставено завещание или да няма. Във втория случай се наследява по закон, т.е. последният определя за кой и по колко.Този материал ще разгледа правата на наследниците по закон в няколко групи - в зависимост от родствената връзка с наследодателя.

Кой има право да наследява по закон?

Мога да наследя мой близък роднина след неговата смърт, ако отговарям на условията, посочени в Закона за наследството. Правилата за това кои са наследниците, които ще получат част от наследственото имущество и в какъв размер ще бъде това наследство, са определени в зависимост от семейноправната връзка, която имам с наследодателя. След като се запозная най-общо с правата си като наследник, мога да се ориентирам дали и в какъв размер ще получа наследство. Трябва да зная, че роднините на наследодателя се разпределят в редове, а в някои от редовете има обособени групи - в зависимост от вида и близостта на роднинската връзка.

Намира приложение принципът: всеки ред наследници изключва следващия ред при наследяването. Това означава, че наследниците от I-ви ред изключват тези от II ред, наследниците от ІІ ред изключват наследниците от III ред, а наследниците от ІІІ ред изключват тези от IV ред. Важи правилото: наследниците от един и същи ред и група наследяват по равно.Това означава, че ако съм брат на наследодателя (наследник от ІІІ ред) и той има жива дъщеря (наследник от І ред), дъщерята, когато приеме наследството, ще получи наследственото имущество изцяло, а за мен като брат на наследодателя в тази хипотеза няма да има наследство. В случай че няма наследници от І и ІІ ред, или те са се отказали от наследството, аз, като наследник от ІІІ ред, ще бъда призован да наследя моя брат по правилата за наследяване в ІІІ ред.

(наследник от І ред)Принцип: като дете наследявам моя родител заедно с моите братя и/или сестри и с преживелия съпруг на наследодателя, ако има такива.Ако искам да си спестя бюрокрацията при всичко свързано с наследството като промяна на партиди на имоти, документи и други - мога бързо и лесно да наема специалист да направи това вместо мен.В случай че наследяваме аз и мои братя и/или сестри, заедно с преживял съпруг на наследодателя, всеки от нас ще получи равна на останалите част от наследственото имущество.Пример:

Принцип: като преживял съпруг наследявам заедно с наследници от първи, втори и трети ред. В случай че няма наследници от тези редове, получавам наследството изцяло.В случай че моят съпруг почине, моето наследство ще бъде в различен размер, в зависимост от това какви други наследници по закон има.1. Когато наследявам с децата на наследодателя (наследници от І ред), наследявам по равно с тях.2. Когато наследявам с родителите на наследодателя (наследници от ІІ ред), размерът на полученото от мен наследство зависи от продължителността на брака ми с наследодателя:

3. При наследяване с братя и сестри, баби и дядовци на наследодателя (наследници от ІІІ ред) нещата са малко по-сложни, тъй като тези наследници образуват две групи.- Първата група е тази на братята и сестрите на наследодателя - когато наследявам заедно с тях, като преживял съпруг на наследодателя, ще получа:

- Втората група е тази на неговите баби и дядвци - когато наследявам заедно с тези роднини, като преживял съпруг на наследодателя ще получа:

останалото имущество се наследява от бабите/дядовците на моя съпруг.Забележка: няма значение дали бабата и дядото са живи или само един от тях, те се разглеждат като една група и наследяват общо, а помежду си – по равно. Същото важи и за сестра/брат, спадащи отново към III ред наследници.- Когато има наследници както от първа, така и от втора група, като преживял/а съпруг/а на наследодателя, ще наследя:

Примери за наследяване заедно с наследници от ІІІ ред:

4. Когато няма наследници от I-ви, II-ри, III-ти ред, аз, като преживял/а съпруг/а, при смърт на моя партньор, ще получа цялото му имущество.

(наследник от ІІІ ред).Принцип: като брат или сестра/ баба или дядо на наследодателя, наследявам, ако наследодателят няма живи деца или внуци или живи родители, или дори да има, ако тези наследници са се отказали от наследството. Наследявам заедно с останалите наследници в ІІІ ред, а ако има преживял съпруг на наследодателя, и заедно с него. Размерът на наследството ми зависи от наличието на други наследници в групата и в реда, както и от роднинските връзки на тези наследници с наследодателя.1. Като брат или сестра на наследодателя (или техен низходящ), наследявам заедно с другите наследници в ІІІ ред. Има значение дали останалите наследници в ІІІ ред са от моята група (на братята и сестрите), или са от Втора група - на бабите и дядовците.

2. Като баба или дядо на наследодателя - наследявам заедно с другите наследници в ІІІ ред. Има значние дали останалите наследници в ІІІ ред са от моята група (на бабите и дядовците) или са от Първа група - на братята и сестрите.

- съпругът ще получи ⅓ от наследственото имущество, а останалите ⅔ ще бъдат поделени между мен и братята на наследодателя.- аз, като баба или дядо на наследодателя, ще получа 1/3 от полагащото се имущество на роднините в ІІІ ред (или 2/9 от цялото имущество), а братята ще получат останалите ⅔ от полагащото се имущество на наследници в ІІІ ред (или всеки от тях по 2/9 от цялото имущество).

(наследник от IV-ти ред) Принцип: като наследник в ІV ред наследявам, ако наследодателят няма живи деца или внуци или живи родители, няма и преживял съпруг, или дори да има, ако тези наследници са се отказали от наследството. Наследявам заедно с останалите наследници в ІV ред, като се прилага правилото, че низходящият на по-близкия по степен наследник измества низходящия на по-далечния по степен. Тук, вече, задължително трябва да погледна схемата.Това правило може да бъде обяснено по следния начин: дядото и прадядото са наследници от III-ред, но са от различни степени - съответно от 2-ра и от 3-та степен и затова низходящите на дядото изместват низходящите на прадядото, т.е в таблицата – вуйчото или неговият син (т.е първият братовчед) ще изместят низходящия на прадядото.

За какво трябва да внимавам?

Трябва да имам предвид, че много често цялото наследство или част от него влиза в режим на съпружеска имуществена общност (СИО), което променя обема от права, които бих наследил, ако нямаше брак между починалия и преживелия съпруг. При прекратяването на брака поради смърт на единия съпруг, преживелият съпруг получава равна част (половината) от имуществото, което е съпружеска имуществена общност (СИО), освен това наследява на общо основание като законен наследник.Пример:Мъж и жена имат сключен граждански брак, а имуществените отношения помежду им се уреждат по правилата на СИО, имат едно дете. При смърт на мъжа, жената следва да получи (като свое имущество) 1/2 от прекратената със смъртта съпружеската имуществена общност и да наследи половината от имуществото на съпруга си. Тъй като със смъртта СИО е прекратена, половината от тази имуществена общност, която принадлежи на починалия съпруг, ще бъде поделена поравно между преживялата съпруга и детето. Така съпругата ще получи 1/2 от СИО (като своя, лична) + ½ от наследството на своя съпруг, което включва и неговата ½ от СИО. Така съпругата ще наследи 1/2 + 1/4 или 3/4 от наследството на починалия съпруг, в случай че той няма друго имущество, освен придобитото по време на брака. За детето ще останат 1/4 от наследството на бащата.Приложение 1Автор: Георги Гочев - студент по право в V курс на ЮФ на СУ "Св. Кл. Охридски"

Още по темата за наследство може да науча от курса на pravatami.bg Семейство, брак, развод, деца, наследство.

[toggles][toggle title="Източници"]Семеен кодекс (СК):Чл. 28 за дяловете на съпрузите при прекратяване на режима на СИО.Чл. 44, ал.1 – относно причините за прекратяване на брака.Чл. 74 – за родството по права и съребрена линия.Чл. 75 – за определяне на степените на родство.Закон за наследството (ЗН):Чл. 5, ал.1 относно частите, които наследяват децата на починалия.Чл. 6, ал.1 – наследници от втори ред.Чл. 8, ал.1,2,3,4 за наследяването между братя и сестри.Чл. 9, ал.1,2,3 – относно правилата за наследяване на преживелия съпруг.Христо Тасев, нова редакция Георги Петканов, Симеон Тасев – „Българско наследствено право“ – девето преработено издание, издателство „Сиела“.[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

рубриката

“Стани автор”

19.10.2018

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си