Казус с чл. 142 ТЗ и неяснота в тълкуването

Здравейте,

както предполагам знаете, в чл. 142 от ТЗ, ал. 1 се забранява на управител без съгласието на дружеството да учредява и управлява други дружества или да извършва търговия като ЕТ, а в ал.2 от същия член се доуточнява, че ограниченията "се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с тази на дружеството" (липсва думичката "само").

Казусът е следният - законно ли е управител на дружество, на което не е собственик, да учреди и управлява ЕООД занимаващо се с коренно различна дейност, без да уведоми собствениците на първото и без изричен отказ от тяхна страна?

Дори и да е законно - би ли могло да доведе до бъдещи конфликти с контролните органи?

Управителят е подписал декларация по чл.142 ТЗ, в която е цитирана ал.1 обаче липсва доуточнението от ал.2

Ако има значение - в договора за управление няма допълнителна уговорка по въпроса и няма уговорено работно време (което би могло да е в конфликт с управлението на второто дружество).

Ще съм много благодарен ако някой може да ми разясни тълкуването на закона в този случай и дали тълкуването на декларацията взима превес над текста в ал.2!

С уважение

...
Това беше въпрос от рубриката "хората питат, адвокати отговарят".

Задай своя въпрос

Най-новите статии

Избрани от редакцията

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си