Резюме на законопроект за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица

(Линк към законопроекта: https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/165173)

Резюме на основните моменти от законопроекта:

Предложените промени в проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица целят усъвършенстване на данъчното законодателство и премахване на възможности за некоректно тълкуване и прилагане.

Основни предложения:

1. Уеднаквяване на подхода при облагане на доходите от недвижимо имущество на чуждестранни физически лица - да се облагат само за имущество в България.

2. Въвеждане на нормативно признати разходи от 10% при облагане на доходи от продажба на финансови активи и изрично посочване, че виртуалните валути са финансов актив.

3. Разширяване на информацията за необлагаемите доходи от трудови правоотношения, предоставяна от работодателите.

4. Разширяване на определението за "трудови правоотношения", за да се обхванат и скритите трудови правоотношения.

5. Освобождаване от данък на доходите от продажба на отпадъци.

6. Данъчно облекчение за физическите лица въз основа на ДДС от издадени фискални бонове.

7. Въвеждане на алтернативен данък за доходите от събиране на диворастящи гъби и плодове.

8. Облагане на допълнителни плащания към служителите в сферата на обслужване на клиенти.

9. Увеличаване прага за касови плащания при сделки с метални отпадъци.

10. Промени в КСО, ЗЗО и ЗГ във връзка с горните предложения.

Целта на промените е подобряване събираемостта на данъци, противодействие на отклонение от облагане и постигане на по-голяма справедливост при облагането.

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

8.11.2023

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си