Как законосъобразно да използвам бисквитки (cookies) в своя уебсайт?

[divider type="1" width="wide"][/divider][icon name="fa-bell" size="" color="#61b23b" background_color="" circled_background="no"] Защити правно своя уебсайт като си генерираш общи условия чрез Advokatami.[divider type="1" width="wide"][/divider]Имам уебсайт, чрез който предлагам онлайн услуги или пък просто представям себе си или дейността, която извършвам. Знам, че модерните технологии ми дават възможност да проследявам поведението на потребителите, както и да използвам тези данни, за да оптимизирам действието на сайта си. Да използвам бисквитки или други подобни технологии обаче често означава да обработвам лични данни. Как мога да правя това законосъобразно?

Какво представляват “бисквитките” (cookies)?

Бисквитките (cookies), уеб указателите (web beacons) и други подобни технологии представляват малки по размер файлове, които моят сайт “нарежда” на браузъра на потребителя да запази на устройството, което той използва - компютър, таблет, мобилен телефон и т.н. Този файл записва информация за поведението на потребителя на уеб сайта. Така, например, когато регистрирам свой профил в някой сайт и впоследствие посетя сайта отново, е възможно той да “помни”, че именно аз съм посетил сайта. Това “помнене” всъщност представлява единствено прочитане на съответната бисквитка, която съдържа информация за мен.

Мога ли свободно да използвам бисквитки в своя уебсайт?

Ако използвам бисквитки в своя уебсайт, това най-често би означавало, че ще обработвам лични данни на потребителите. Тези данни са свързани не само с личността на потребителя, но и с неговото поведение в онлайн пространството. Поради това аз трябва да предприема необходимите мерки за защита на личните данни.Има обаче и някои бисквитки, които са изключени от това правило, т.е. мога да ги използвам свободно без да предприемам някакви специални мерки. Това са:

  1. Бисквитки, които служат единствено за осъществяване на комуникацията в мрежата.

Пример за такива са бисквитките, които проследяват поведението на потребителя само през време на ползване на уебсайта. След като той излезе, бисквитката се изтрива.

  1. Бисквитки, които се използват за нуждите на предоставянето на информационна услуга, която е поръчана от потребителя.Тук е важно да има услуга, която е поискана изрично от потребителя. Така бисквитката може да “помни” личните данни, които са свързани с изпълнението на поръчката или пък информация за самата поръчка.

Според предназначението си, бисквитките, които мога да интегрирам свободно, се използват за:

Ами за останалите бисквитки?

Използването на бисквитки, които не попадат в посочените критерии, представлява обработване на лични данни. Това, на първо място, означава, че аз попадам в категорията “администратор на лични данни” и трябва да се регистрирам като такъв в Комисията за защита на личните данни.На следващо място е необходимо да спазвам и правилата за защита на личните данни. Те основно могат да бъдат разделени в две категории:

Не е достатъчно просто да кажа, че използвам бисквитки. Трябва да посоча защо, използвам бисквитеки, какви точно бисквитки използвам и какво правят те, кой управлява данните от бисквитките и как потребителят може да ги премахне или да се откаже от тях.

Важно е, че трябва да поискам изричното съгласие на потребителя. Не мога просто да приемам, че след като някой не възрази срещу използването на бисквитки, той е съгласен с тях. Всеки потребител на моя уебсайт трябва да заяви, че е съгласен с бисквитките, които използвам, като натисне някой определен бутон или пък ръчно отбележи това в онлайн формуляр.След като веднъж съм получил съгласието на потребителя за използване на бисквитки, не нужно да го искам от същия потребител многократно. Трябва обаче да създам възможност за всеки да оттегли съгласието си.Друга важна особеност е, че е необходимо, при поискване от потребителя, да давам информация за данните, които моят сайт съхранява в неговото устройство.

Как най-лесно да запозная потребителите си с бисквитките, които използвам?

Често, когато използвам бисквитки, това вероятно няма да бъдат единствените лични данни, които обработвам. В този случай е добре да запозная потребителите с политиката ми за защита на личните данни чрез отделен документ, който е част от общите условия, но трябва да се приеме отделно от тях.[toggles][toggle title=Източници] Закон за защита на личните данни (ЗЗЛД)чл. 2, ал. 2 от ЗЗЛД - относно личните данни, които пподлежат на обработване;чл. 5, ал. 2, т. 2 от ЗЗЛД - относно задължението за искане на изрично съгласие при обработване на лични данни; Закон за електронната търговия (ЗЕТ)чл. 4а от ЗЕТ - относно съхраняването на информация в крайното устройство на потребителя[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

адв. Никола

Пенчев

5.7.2017

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си