Нотариални такси - колко и защо?

Харесах си много хубав апартамент и реших да го купя. Със собственика се разбрахме първо да подпишем предварителен договор, а после да отидем при нотариуса, за да състави нотариален акт. Обаче възникна въпросът кой ще плаща таксата на нотариуса, защото не ми се вижда малка. Вече знам с какво се занимава нотариусът, а тук мога да разбера кога каква такса ще трябва да му платя.В закона са определени пет вида такси:

Обикновени такси

При тях няма значение нито изразходваното от нотариуса време, нито материалния интерес, който той трябва да удостовери. Те са следните:Искам нотариусът да извърши/състави:Ще ми струва:

30 лв.констативен нотариален акт за собственост на земеделски земи, гори и земи от горския фонд20 лв.констативен нотариален акт за поправка на констативни нотариални актове от предния вид.20 лв.договор за доброволни делби на земеделски земи, гори и земи от горския фонд.20 лв.констативен протокол по Търговския закон, например при сделки с предприятия, преобразувания на юридически лица и др.50 лв.да обявяви или да ми върнесаморъчното ми завещание или да ми върне документите и книжата, които му предадох за съхранение. Мога и директно да искам нотариусът да обяви моето саморъчно завещание, без да съм му го предал за съхранение, но тогава ще трябва да платя още 30 лв.10 лв.нотариална покана. Екземплярите за връчване ще се таксуват по 20 лв. всеки, а останалите екземпляри се таксуват като преписи.20 лв.да удостовери съдържанието на мои частни документи без определен материален интерес, например делкарация, че пускам детето си на екскурзия в чужбина. * 10 лв. за първата страница и * 2 лв. за всяка следващадокумент с нотариална заверка на датата и подписите. Този документ не трябва да има някакъв материален интерес, например пълномощно. Тук има няколко варианта:

* 5 лв. за първия подпис * 10 лв. ако преупълномощавам някой; * по 2 лв. на всеки следващ подпис или * по 10 лв на подпис, ако документът ще се ползва за учредяване, промяна или прекратяване на права върху недвижим имотзавери препис или извлечение от документ. * 3 лв. за първата страница * по 2 лв. за всяка следващасправка от нотариалните книги или регистри за извършен акт или за удостоверяване по името на едно лице. * 2 лв. устно * 10 лв. писмено

Според удостоверявания материален интерес

Тук има две неща, които оказват влияние върху таксата. Това са материалният интерес (Най-общо казано, това е стойността на сделката, пазарната цена на някой имот или застрахователната стойност), който нотариусът ще удостовери, а също и видът на документа.Когато искам от нотариуса да ми издаде нотариален акт или договор за делба, за който не се дължи обикновена такса, таксата се определят по следната таблица.Ако материалният интерес е:То нотариалната такса е:до 100 лв30 лвот 101 лв до 1000 лв30 лв + 1,5% за горницата над 100 лвот 1001 лв до 10 000 лв43,50 лв + 1,3% за горницата над 1 000 лвот 10 001 лв до 50 000 лв160,50 лв + 0,8% за горницата над 10 000 лвот 50 001 лв до 100 000 лв480,50 лв + 0,5% за горницата над 50 000 лвот 100 001 лв до 500 000 лв730,50 лв +0,2% за горницата над 100 000 лвнад 500 000 лв1530,50 лв +0,1% за горницата над 500 000 лв, като най-много може да стигне 6 000 лв.Има определени действия, за които материалният интерес се смята по горната таблица, но таксата е по-малка.В зависимост от това какво искам, таксата е различна и се определя като процент от таксата по горната таблица. Как да го изчисля? Лесно е - проверявам колко е материалният интерес по горната таблица и го умножавам по процента от долната таблица.Когато искам нотариусът да:Процентът е:

100%

50%, но не по-малко от 30 лв

30%, но не по-малко от 30 лв.

Тук е малко сложно. Първо се смята каква ще е таксата по начина в горния ред. После тази такса се умножава по 50%, но не може да е по-малко от 25 лв.Последната пропорционална такса е, когато има договор за управление на имущество. Тогава таксата се е в размер на 20% от брутния месечен доход от имуществото за периода на договора, но не може да бъде по-малко от 50 лв. Например, апартаментът е отдаден под наем за 500 лв, то таксата ще бъде 100 лв.

Нотариални такси според изразходваното време

При тази такси водещо значение има това колко часа нотариусът е отделил за съответното действие. Трябва да знам! Нотариусът е длъжен да ми каже приблизително колко време ще му е необходимо. Също така, такси винаги се дължат за пълен час, дори и фактически да е отнело по-малко. Например - отнело му е 5 минути да ми даде устен правен съвет, но аз ще трябва да заплатя като за пълен час. Ако обаче искам нотариусът да посредничи между мен и другата страна, но вече съм заплатил за друго нотариално действие, то няма да дължа такса.Какво е направил нотариусът?Колко трябва да платя на час?Дал ми е устен правен съвет или консултация8 лв. на часПак ми е дал съвет или консултация, но в писмена форма, или е посредничил между мен и другата страна да изясним волите си15 лв. на часИздал ми е справка, набавил ми е документи, книжа или нещо друго5 лв. на час

Нотариални такси за изготвяне и проверка на документи

Освен да удостоверява документи, нотариусът може да изготвя такива вместо мен, а също и да проверява тези, които му предоставям. Принципът е лесен. Искам нотариус да ми изготви някой от документите по-горе, таксата ще е същата, като за удостоверяването му. Това означава, че аз ще трябва да платя таксата два пъти, ако нотариусът изготви документите вместо мен. Например мога да искам да ми изготви проект за акт за отмяна на завещание, проект за нотариална покана, проект на документ без определен материален интерес, проект за документи с определен материален интерес и др.Такса за изготвяне на проект за акт за отмяна на завещание и на констативен протокол ще дължа, само ако този акт или протокол не бъде издаден и удостоверен в същия ден. Ако поискам друг нотариус да ми издаде окончателен акт или констативен протокол, ще трябва да платя два пъти, но ако искам същия нотариус да ги издаде, то ще си спестя таксата за удостоверяване.Ако искам нотариусът да ми изготви проект за нотариален акт по дело за обстоятелствена проверка, което е образувано при него, то аз няма да дължа такса за нотариалния акт, понеже вече съм платил веднъж за обстоятелствената проверка.Няма да платя такса за извършване на нотариално завещание, ако съм платил вече на нотариуса да ми направи проект.Също така нотариусът може и да проверидокументите, които аз му предоставям. Това е много хубаво, защото хем ще ми спести пари, хем ще бъда сигурен, че документът е добре изготвен. Винаги мога да занеса при нотариуса за проверка моя проект за документ, например предварителен договор за покупка на апартамент. Ако той го провери, без да прави нотариална заверка, то ще му дължа само половината от таксата за изготвяне на проект на този вид документ. Ако в едномесечен срок отида при същия нотариус за удостоверяване на документа, то ще дължа само остатъка от таксата.

Допълнителни нотариални такси

Всеки си има своето работно място и работно време. Обаче утре детето ми заминава на екскурзия в чужбина, а аз бях забравил да му изкарам нотариално заверен документ, че го пускам. Намерих нотариус, който да го направи въпреки късния час, но и срещу съответната допълнителна такса.Искам от нотариусът да работи:Освен таксата за съответния документ, трябва да платя и допълнителна такса в размер на:извън нотариалната кантора, но в работно време25% от основната таксав нотариалната кантора, но извън работно време25% от основната таксаизвън нотариалната кантора в неработно време50% от основната таксаизвън нотариалната кантора и населеното място, където е установена50% от основната таксаизвън нотариалната кантора, в неработно време и извън населеното място, където е установенав двоен размерПравото е в съавторство с Йоана Мирчева. [toggles][toggle title="Източници"]

[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Людмил

Иванов

1.12.2016

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си