Изгубени или откраднати лични документи - лична карта, шофьорска книжка

Никой не е застрахован от изгубване на личната си карта, шофьорската си книжка или паспорта, а понякога ако ми откраднат чантата или портфейла освен парите, които са там може да се сбогувам и с личните си документи.

Какво са лични документи?

Лични документи са документите за самоличност (паспорт и лична карта), както и свидетелство за управление на МПС или познато още като шофьорска книжка. Ако съм чужд гражданин моят документ за пребиваване също е личен документ. Свидетелството за управление на МПС освен че доказва моята правоспособност като шофьор, служи и като документ за самоличност, когато се намирам на територията на България.

Какво трябва да направя, ако загубя документ за самоличност?

В срок от 3 дни след загубването аз съм длъжен да уведомя най-близкото поделение на МВР т.е районно полицейско управление. Това означава, че няма значение в кое РПУ съобщя - това не е обвързано нито с постоянния ми адрес, нито с настоящия или с мястото, където съм изгубил документите си.

Трябва да подам писмена декларация, в която съобщавам за случилото се. От РПУ ще ми издадат удостоверение, което да приложа към заявлението за издаване на нов документ за самоличност. Ако личните ми документи бъдат откраднати или изгубени докато пребивавам в чужбина трябва да съобщя за това в най-близкото дипломатическо или консулско представителство на България. То ще изпрати копие от декларацията ми в срок до 7 дни на Министерство на вътрешните работи.

Когато документът ми е изгубен, откраднат, унищожен, повреден, с изтекъл срок, удостоверението за издаване на нови лични документи може да се използва вместо документа, когато трябва да гласувам на местни, национални или европейски избори. За останалите случаи, например опериране с банкова сметка, ще трябва да чакам да ми бъде издадена нова лична карта.

Началникът на съответното РПУ може да ми наложи глоба в размер на 30 до 200 лв. ако:

Началникът на съответното РПУ може да ми наложи глоба в размер на 30 до 200 лв. ако:

- загубя, повредя или унищожа някой мой личен документ;

- не съм декларирал в 3-дневен срок изгубване, повреждане или унищожаване на мой личен документ;

- декларирал съм свой личен документ за изгубен, повреден или унищожен, а в същото време продължавам да го ползвам;

- използвам нередовен български личен документ (например паспорт с изтекъл срок на годност).

В срок от 30 дни съм длъжен да подам заявление за издаване на нов документ. В този случай дължа заплащане на таксата за издаване на новия документ.

Ако не подам заявлението за издаване на нова лична карта в този 30-дневен срок, дължа глоба в размер от 20 до 150 лева. Ако не подам заявление за нов паспорт или шофьорската книжка, не трябва да заплащам глоба.

Каква е разликата при изгубване на документ за самоличност и неговото открадване?

Процедурата по съобщаване за кражбата е същата като тази при изгубване. При кражба обаче има налице извършвано престъпление от страна на този, който е откраднал документа ми. В този случай полицията трябва да проведе разследване с цел да намери извършителя. Аз трябва да опиша подробно случилото се.

Внимание! Когато съм жертва на кражба или грабеж и е откраднат мой личен документ (лична карта), началникът на РУП няма да ми наложи глоба, защото нямам вина за изчезването на документа.

Не дължа заплащане на глоба при кражба на моя личен документ (лична карта, паспорт, шофьорската книжка).

Освен това не дължа плащане на такса за издаване на нов документ за самоличност в следните случаи, когато документът ми е:

Искане да платя глоба или такса в този случай ще бъде напълно неправомерно и аз имам правото да откажа плащането.

Актуализира: Лора Терзиева

[toggles][toggle title="Източници"]

§ Изборен кодекс

чл. 263 ал. 1 - относно използването на удостоверение за издаване на ЛД при гласуване в изборния ден

§ Закон за българските лични документи

чл. 1 от ЗБЛД - относно личните документи

чл. 8 от ЗБЛД - относно срока за съобщаване за загубата/унищожаването/открадването на моя документ

чл. 81 ал. 2 от ЗБЛД - относно глоба при загуба на документ за самоличност

чл. 31 ал. 2 от ЗБЛД - относно сроковете за подаване на заявление за издаване на нови документи

чл. 32 от ЗБЛД - относно недействителност на загубен/откраднат личен документ

чл. 81 ал. 1 от ЗБЛД - относно глобата, ако не подам заявление за издаване на нова лична карта

§ Правилник за издаване на български документи за самоличност

чл. 17 от ПИБДС - относно подаване на декларация, в която съобщавам за изгубването/открадването на документа

чл. 20, т. 1 от ПИБДС - относно издаването на удостоверение от органите на МВР.

§ Тарифа 4 за таксите, които се събират в системата на МВР по повод ЗДТ

чл. 39 от Тарифа 4 - относно липса на таксата за идаване при открадване на предишния документ за самоличност

[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Владимир

Иванов

19.6.2017

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си