Каква информация имам право да получа като потребител?

Всеки ден ми се налага да пазарувам - хранителни продукти или дрехи, в магазина срещу нас или в мола, онлайн през интернет или пък да поръчвам да изработят нещо специално за мен. Винаги това води до определена доза риск - да купя дефектна стока или пък такава с изтекъл срок на годност, а понякога, когато пазарувам през интернет това, което получавам, се различава от видяното на снимката.

Във всички тези ситуации обаче аз съм защитен и имам права, включително правото на информация преди да направя покупката на дадена стока или услуга.

В момента съм на път за магазина, каква информация трябва да е отбелязана на входа на търговския обект или в близост до него?

1. фирмата и адреса на управление на търговеца;

2. името и фамилията на лицето, отговорно за обекта;

3. работното време на търговския обект;

Когато съм в магазина или в сайта, на каква информация е важно да обърна внимание преди да купувам?

NB! Максималният срок за доставка на стоки (приложим за всички видове договори, а не само за договорите от разстояние) е 30 дни, считано от сключване на договора, освен ако не сме договорили друг срок. Когато търговецът не достави стоката в рамките на срока, аз имам право да разваля договора, като преди това определя допълнителен срок за изпълнение съобразно обстоятелствата. Това означава, че трябва да съм наясно с причините за закъснението и на базата на тях да предложа нов срок за доставка, който трябва да е възможно най-скоро. В случай че търговецът не достави стоката в допълнително определения срок, ще мога да разваля договора. Развалянето на договора може да се случи и без определяне на допълнителен срок при следните обстоятелства:

  1. когато срокът е от съществено значение - доставка на сватбена рокля преди деня на сватбата;
  2. изрично съм уведомил търговеца при поръчването, че за мен е от съществено значение стоката да бъде доставена на определена дата;

NB! Трябва да сигнализирам за дефекта или несъответствието с договореното най-късно 2 месеца след откриването му. Когато става въпрос за услуги - интернет, мобилен оператор, телевизия и други - трябва да предявя рекламацията най-късно 14 дни от откриването на несъответствието. При услугите за несъответствие може да се приеме например, когато съм сключил договор за определена скорост на интернета, а реално ми доставят по-ниска.

Употребявани, намалени или стоки с дефекти трябва да бъдат поставени на специално обозначени места и да има ясна информация за тяхното състояние

Когато говорим за информация, най-лесния начин да получа такава за определена стока е да погледна етикета, но какво задължително трябва да съдържат етикетите?

Когато стоката е пакетирана, задължително на опаковката трябва да има информация за количеството, което се съдържа вътре и броя на различните компоненти и части.

В случаите, когато стоката не позволява поставянето на етикет, търговецът е длъжен да предостави допълнително в писмена форма данните, които принципно трябва да се съдържат на етикета.

[toggles][toggle title="Източници"]Закон за защита на потребителите (ЗЗП):чл. 4, т. 1 - относно състава и характеристиката на стоката;чл. 4, т. 3 - относно цената на стоката;чл. 4, т. 4 - относно условия на плащане и доставка;чл. 4, ал. 1 т. 11 - относно срока на годност;чл. 4, ал 1. т. 12 - относно условия на ползване;чл. 6 - относно дефектни, употребявани и намалени стоки;чл. 8 - относно информация за контакт с търговеца;чл. 9 - относно етикетите;чл. 10 - относно количество и компоненти;чл. 11 - относно невъзможност за поставяне на етикет;чл. 103 б - относно 30 дневния срок за доставка;чл. 126, ал. 1 - относно 2-годишния срок на гаранцията.

Директива 2011/83/ЕС - относо максимален срок за доставка

[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Владимир

Иванов

14.12.2020

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си