Онлайн хазарт чрез интернет залагания

Както се казваше в един стар, но много хубав филм: “Основното правило е да залагат и да се връщат отново и отново. Колкото повече играят, толкова повече губят, и накрая, ние получаваме всичко.” Днес, в ХХІ-ви век обаче, за да залагам на рулетка или да играя покер не е необходимо задължително да отида в казино. Все по-разпространен става онлайн хазартът. Какво трябва да знам за него?

Какво е онлайн хазарт?

Коя игра е хазартна? - Хазарт е всяка игра на случайността, в която има залог, т.е. въпрос на шанс е дали ще изгубя направения от мен залог (най-често сума пари) или ще реализирам печалба. Онлайн хазартни игри се организират не само чрез интернет, но и чрез други електронни съобщителни средства като радио и телевизия, мобилни и стационарни телефони и комуникацията между мен, като играч, и организатора се извършва директно по електронен път.

При какви условия мога да участвам в такава игра?

1. Възраст

Мога да участвам в онлайн хазартна игра само ако съм пълнолетен, не съм поставен под запрещение, и, разбира се, направя необходимия залог. Ако съм недееспособен, т.е. непълнолетен или поставен под запрещение, не могат да си закупя билет или талони за участие в традиционна лотария, тото игри и томболи, а мога да получа такъв само по дарение, т.е. като подарък. В този случай единствените игри на шанса, в които мога да участвам са лотария, тото и томбола. Иначе казано, за онлайн залагания, докато навърша 18 години, мога само да си мечтая.

2. Регистрация

Предвид начина на организиране на играта е необходимо да се регистрирам. Без да направя това, няма как да играя. Ако се намирам на територията на Република България организаторът на играта при регистрацията ме идентифицира на базата на ІР адреса на моя компютър, ако залагането е през интернет. При регистрация попълвам следните лични данни:

Ако организаторът на хазартната игра има съмнения относно самоличността ми и не намира предоставените от мен данни за достоверни, той може да поиска допълнителни доказателства. Редът и начинът за това се определят конкретно от всеки организатор на хазартни игри в специални правила за техническите и функционалните изисквания към игралния софтуер и комуникационното оборудване за онлайн залаганията и игрите, които правила подлежат на задължително утвърждаване от Държавната комисия по хазарта.

Ако не предоставя тези данни, организаторът на играта ще ми откаже регистрация.

Важно! Организаторът на играта е администратор на лични данни и като такъв следва да е вписан в специалния регистър, воден от Комисията за защита на личните данни.

3. Залог

Достатъчно “стар и зрял” съм, за да правя онлайн залози, преминах през процедурата за регистрация успешно, сега единственото, което се иска от мен е да направя съответния залог. Парите за онлайн залагания заплащам чрез безкасов превод по банкова сметка на организатора на играта.

Задължителна информация

Преди да започна да залагам, за да минимализирам риска да ме измамят, е добре да съм запознат с това кой е организаторът на онлайн залагането. Затова няма да е никак зле да се поровя и да открия на сайта му следната задължителна информация на български език относно:

Актуализира: Николай Николов[toggles][toggle title="Източници"]

§ Закон за хазарта

чл. 2, ал. 1 - относно това коя игра е хазартна;

чл. 2, ал. 2 и 3 - относно това кой може да участва в онлайн залагания;

чл. 41, ал.2 - относно това какво еонлайн залагане;

чл. 47а - относно регистрацията на участниците;

чл. 47б - относно плащанията по онлайн залагания;

чл. 47в - относно информацията, предоставяна от организаторите на онлайн залагания;

§1, т. 25 ДР - относно това какво еонлайн залагане.

§НАРЕДБА № 1 от 27.02.2013 г. за реда и начина за идентификация и регистрация на участниците, съхраняването на данни за организираните онлайн залагания на територията на Република България и за подаване на информация за хазартните игри към сървър на Държавната комисия по хазарта и Националната агенция за приходите

чл. 2 - относно идентификацията на участниците в онлайн залагания;

чл. 3 - относно данните,попълвани от участниците при онлайн залагания.

[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Лиляна

Попова

25.4.2018

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си