Как да сменя личния си лекар?

Понякога ми се налага да сменя личния си лекар по най-различни причини – променям местожителството си, не съм доволен от работата на сегашния си лекар или просто решавам, че е време за промяна. Но какво представлява тази процедура по смяна, кога е възможна и какви са особеностите й?

Кога мога да сменя личния си лекар?

Aз, като здравноосигурено лице, имам право свободно да избирам общопрактикуващ лекар и лекар по дентална медицина на територията на цялата страна.

Смяната на личния лекар може да се осъществи два пъти през годината за хората от един здравен район (община). Това е периодът от 1 до 30 юни и от 1 до 31 декември.

Когато сменям постоянния или настоящия си адрес и се премествам да живея в друго населено място (например студентите, когато отиват да учат в друг град), то аз мога да сменя и личния си лекар по всяко време на годината без да се съобразявам с гореспоменатите срокове.

За смяната не се изисква да се отпиша от листата на досегашния си личен лекар. Отписването, както и включването в листата на новоизбрания лекар, става по служебен път в съответната Районна здравноосигурителна каса (РЗОК).

Силно препоръчително е да поискам правна консултация от адвокат, за да съм наясно с всички възможности, които имам и най-лесния път за постигането им.

Постоянен избор на личен лекар

Трябва да попълня регистрационна форма за постоянен избор на общопрактикушащ лекар. Този документ може да закупя от някои книжарници, да го изтегля от интернет страницата на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) от секция „Вие питате” или да го взема от РЗОК по местожителство.Същият попълвам предварително у дома или на място в кабинета на лекаря (а при негова инициатива, той самият го попълва пред мен).

С регистрационната форма отивам при новоизбрания си общопрактикуващ лекар. Трябва да представя:

Информацията за лекарите със сключен договор със здравната каса също е поместена на електронната страница на НЗОК в секцията “Електронни услуги”.

Когато направя новия избор на общопрактикуващ лекар, новоизбраното лечебно заведение изисква извлечение от здравното ми досие (копие или етапна епикриза) от предишния ми личен лекар, който се задължава да изготви и представи документацията на новоизбрания лекар в срок от един месец от датата на постъпване на искането. Когато не съм посещавал лекаря си, ми се издава служебна бележка, която удостоверява липсата на здравно досие. Трябва да се знае, че новоизбраният общопрактикуващ лекар е длъжен да оказва медицинска помощ от датата, на която е осъществен изборът, и от която дата аз като здравноосигурено лице съм включен в пациентската му листа.

Ако не съм навършил 18 години или съм поставен под пълно или ограничено запрещение, тогава изборът на нов лекар се извършва от моите родители, настойници или попечители. В този случай се вписват и техните лични данни във формуляра.

Временен избор на личен лекар

Това е една възможност, която се предоставя, когато отида да живея в друго населено място за период от 1 до 5 месеца в рамките на една календарна година. Тук процедурата е същата, както и документите, които се изискват - отново здравноосигурителна книжка и документ за актуален здравноосигурителен статус. Разликата е, че се нуждая и от регистрационна форма за временен избор на общопрактикуващ лекар. В този случай се ползвам със същите права, каквито бих имал и ако изборът ми не беше временен, а постоянен.

При изтичане на срока на временния избор, аз като здравноосигурено лице, автоматично се връщам в листата на постоянно избрания си личен лекар.

Налага ми се да ползвам медицинска помощ извънредно! Ами сега?

Когато пребивавам в друго населено място за срок, по-кратък от 1 месец и се налага да получа медицинска помощ по повод остро състояние, то аз мога да се обърна към всеки общопрактикуващ лекар за съдействие. В такива случаи НЗОК заплаща на съответните специалисти оказаната медицинска помощ спрямо мен като лице, което не фигурира в пациентските им листи. Задължително е да нося със себе си и да представя здравноосигурителната си книжка.

Ако на мен като здравносигурено лице ми е поискано да заплатя оказаната ми медицинска помощ при инцидентно посещение, задължително трябва да изискам от лекаря финансов документ за платените суми.

Какво да направя, ако правата ми са нарушени?

При нарушаване на правата ми на здравноосигурен мога да подам сигнали до директора на съответната РЗОК или до НЗК, като в случаите на неправомерно взети суми прилагам копие от финансовия документ, издаден от лечебното заведение.

Ако имам допълнителни въпроси относно смяната на личения ми лекар, мога да се обърна към НЗОК като позвъня на телефонния номер за въпроси от гражданите 0800 14 800.

[toggles][toggle title="Източници"]

§ Официален интернет сайт на НЗОК

§ Закона за здравното осигуряване (ЗЗО):

чл. 37, ал. 1 от ЗЗО - относно потребителската такса при посещение на личен лекар.

§ НАРЕДБА № 40 ОТ 24 НОЕМВРИ 2004 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОСНОВНИЯ ПАКЕТ ОТ ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ, ГАРАНТИРАН ОТ БЮДЖЕТА НА НЗОК

§ НАРЕДБА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ ПРАВОТО НА ДОСТЪП ДО МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ (НОПДМП):

чл. 2, ал. 1 от НОПДМП - относно предоставянето на медецинска помощ;

чл. 4, ал. 1 от НОПДМП - относно правото да избера личния си лекар;

чл. 4, ал. 3 от НОПДМП - относно изборът на личен лекар от малолетните и непълнолетните лица и за поставените под пълно или ограничено запрещение;

чл. 5, ал. 2 от НОПДМП - относно инфрмиране на гражданите за сключилите договор с НЗОК лечебни заведения;

чл. 5, ал. 3 от НОПДМП - относно издаването на здравна книжка и регистрационни форми от НЗОК;

чл. 6, ал. 1 от НОПДМП - относно правото на избор на лекар чрез попълване на реистрационна форма;

чл. 7 от НОПДМП - относно периода, когато мога да сменя личния си лекар;

чл. 8, ал. 2 и 3 от НОПДМП - относно причините за временен избор на личен лекар;

[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Владимир

Иванов

31.12.2016

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си