Как Европейският портал за електронно правосъдие може да ми е полезен?

Какво ми се случва?

Намирам се в държава-членка на Европейския съюз. Въвлечен съм в съдебен процес по различни причини - нарушавам закона или виждам как други лица или държавата нарушават моите права. Нямам идея как функционира съдебната система на съответната държава, както и как процесуално се развива производството. Интересувам се и как бих могъл да получа адекватна правна помощ, към кого точно трябва да се обърна и колко ще ми струва. Без съмнение се чудя и дали бих могъл да се възползвам от алтернативни способи за решаване на възникналия правен спор (напр. медиация). Още по-сложно става и ако са намесени бизнес отношения и аз представлявам някоя фирма. Съществува ли място в уеб пространството, където изчерпателно мога да получа информация по отношение на правосъдните системи на Европейските държави? Отговорът се крие в Европейския портал за електронно правосъдие.

Какво е Европейският портал за електронно правосъдие?

Европейският портал за електронно правосъдие е замислен като „единно (електронно) гише“ за информация относно европейското правосъдие и достъпа до европейските съдебни процедури. Порталът е насочен към гражданите, предприятията, практикуващите юристи и съдебните органи. Като европейски гражданин следва да имам същия достъп до правосъдие в други държави-членки, какъвто бих имал в собствената си държава. Европейският портал за електронно правосъдие практически допринася за премахването на пречките в това отношение като предоставя информация на 23 езика и голям брой връзки към уебсайтове и документи от значение. Тук мога да получа отговор относно това как работят правните системи на 28-те държави-членки и какви са основните ми права в тях, както и как функционира правото на ЕС. Връзките в уебсайта могат да ме насочат към национална информация на държавите-членки.

Кой ще се възползва от този уебсайт?

Какво мога да правя в Европейския портал за електронно правосъдие?

Благодарение на интелигентното използване на технологиите, с Европейския портал за електронно правосъдие е постигнат и голям напредък в оперативната съвместимост в ЕС за електронния подпис, електронната самоличност и електронното плащане. В тази връзка, вече ефективно могат да се прилагат няколко от проектите на електронното правосъдие като европейското платежно нареждане или европейската процедура за искове с малък материален интерес.

Актуализира: Магдалена Митева

[toggles][toggle title="Източници"]

§ http://ec.europa.eu/

§ https://e-justice.europa.eu

[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Николай

Терзиев

8.3.2018

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си