Правата ми на плажа

Лятото е в разгара си – време е да се попека и да се плацикам в морето. Какви са обаче правата ми на плажа?

На първо място достъпът ми до морските плажове е свободен и безплатен. Само за определени части от плажовете достъпът може да бъде ограничен в случаи, свързани с националната сигурност и отбраната на страната, охраната и контрола на държавната граница, както и с опазването на защитени територии и обекти. На плажа ми е разрешено да поставя чадър, шезлонги, дюшеци, кърпи и др. като поне половината от плажната площ трябва да е предоставена за свободно разполагане на такива принадлежности от посетителите. Тази зона за свободно разполагане трябва да е обозначена с указателни табели от собственика/ползвателя на плажа.

Кога мога да използвам водноспасителна или медицинска помощ ?

Морските плажове подлежат на задължително обезопасяване. Собственикът/ползвателят на плажа трябва да осигури оборудване на спасителните постове и медицинско обслужване за посетителите по време на туристическия сезон (1.06 до 30.09).

Как мога да използвам спасителна помощ?

Всеки пост се състои от поне двама спасители, които дежурят ежедневно от 8.00ч. до 18.00 ч. Облеклото на спасителите е в оранжев цвят и носят емблемата на водноспасителната служба. Районът на действие на спасителната станция и спасителните постове, както и дънните течения, ями и други опасности, се означават с шамандури. Спасителите са длъжни да оказват помощ в рамките на района им на действие. Те трябва да :

Как мога да използвам медицинска помощ ?

Собственикът/ползвателят на плажа е длъжен да разкрие медицински пункт, а медицинският персонал към него е длъжен да:

На плажа освен права имам и задължения, които е важно да спазвам с оглед своята и тази на останалите посетители сигурност. Трябва да:

В случай на нарушение може да ми бъде наложена глоба от 100 до 2000 лв.

Ако искам да карам джет или друго моторно плавателно средство, трябва:

Ако извърша нарушение при използване на водноатракционни услуги, то може да ми бъде наложена глоба от 1000 до 3000 лв.

Правото е в съавторство със Славена Койчева.

[toggles][toggle title="Източници"]

§ Закон за устройството на черноморското крайбрежие (ЗУЧК):

Чл. 4 ЗУЧК – относно достъпа до морските плажове;

Чл. 10/4 т.1 ЗУЧК – относно разполагането на плажни принадлежности;

Чл.10/6 ЗУЧК – относно обозначаването на зоната за свободно разполагане на плажни принадлежности;

§ Наредба за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи (НВДОВП):

Чл. 2 НВДОВП - относно задължителното обезопасяване на плажа;

Чл. 3 НВДОВП - относно осигуряването на оборудване за спасителните постове;

Чл. 12 НВДОВП - относно личния състав на спасителните постове и дежурството;

Чл. 17 НВДОВП - относно района на действие на спасителните постове;

Чл. 17а НВДОВП - относно осигуряването на медицинско обслужване за посетителите;

Чл. 18 НВДОВП - относно медицинските пунктове;

Чл. 21 НВДОВП - относно задълженията на спасителя;

Чл. 25 НВДОВП - относно задълженията на медицинския персонал;

Чл. 26 НВДОВП – относно задълженията на посетителите на плажа;

Чл. 27 НВДОВП – относно отговорността при нарушаване на задълженията;

§ Закон за административните нарушения и наказания (ЗАНН):

Чл. 32 ЗАНН – относно глобата при нарушаване на задълженията;

§ Наредба за плаването и граничния режим във вътрешните морски води, в териториалното море и във вътрешните водни пътища на република българия на български и чуждестранни яхти, лодки и други плавателни средства за спорт, туризъм и развлечение, както и извършване на водноатракционни услуги с тях:

чл. 13 и чл. 32 – относно задълженията ми при каране на моторно плавателно средство;

Чл. 36 – относно отговорността при нарушаване на задълженията при използване на водноатракционни услуги;

§ Закон за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (ЗМПВВППРБ):

Чл. 121/3 ЗМПВВППРБ – относно глобата за нарушение на задълженията при използване на водноатракционни услуги;

[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Богдан

Млъчков

31.12.2016

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си