Типичната реакция на една банка, ако не си плащам потребителския кредит

Какво ми се случва?

След като съм сключил договора за потребителски кредит, получил съм договорената сума от банката и известно време съвестно съм плащал дължимите вноски всеки месец се оказвам в ситуация, в която трайно не разполагам със средства да плащам задълженията си по този кредит.

Какви варианти има пред мен?

1) Мога да потърся помощ от роднини или приятели и с пари назаем от тях да продължа да плащам кредита си, за да си нямам неприятности с банката;

2) Мога да обсъдя с банката възможност за рефинансиране на кредита като изтегля друг заем, при по-изгодни условия и с парите от него платя по-стария си кредит, мога да поискам и промяна на условията за погасяване на кредита или други действия, които със знанието и съгласието на банката, да ми помогнат да избегна принудителното изпълнение.

3) Мога да не предприема никакви действия и да изчакам банката да започне действия по събиране на парите, които и дължа.

Независимо кой подход ще избера, то винаги е полезно да се консултирам със специалист. Не е скъпо и мога да направя това бързо и лесно на тази страница.

Какви ще бъдат последствията при неплащане на дължимите вноски?

В случай, че спра да плащам кредита си в даден момент, банката има право да обяви кредита за предсрочно изискуем, поради неплащане в срок на една или повече вноски. Това означава, че банката има правото да поиска да изплатя цялата сума по кредита преди изтичането на уговорения срок и то наведнъж, а не на вноски. Следва да получа покана за доброволно плащане на дължимата сума в рамките на описан в поканата кратък срок. В поканата също така са описани и последствията от евентуално неизпълнение на задължението от моя страна.

Какво следва, след като не платя в посочения в поканата срок?

Банката-кредитор има правото да потърси съдействието на съда за да събере сумите по моя кредит. За целта банката може:

Вариант 1: да подаде Заявление за издаване на заповед за изпълнение. В този случай мога да:

Вариант 2: да подаде иск в съда и да докаже вземането си по кредита в съдебен процес. Това най-вероятно ще означава оскъпяване на моя кредит, защото сумите, които ще бъда осъден да заплатя могат да се увеличат с разходите на банката в съдебния процес (разходи за адвокат, за съдебни експертизи), както и разходите за принудителното изпълнение (за описи, възбрани и други действия на ЧСИ).

Банковият кредит може да бъде и с поръчител.

При потребителския кредит с поръчител, поръчителят най-често отговаря солидарно с длъжника.Това означава, че когато изтегля кредит и някой ми е станал поръчител, банката има правото да иска плащането на кредита не само от мен, но и от поръчителя, а ако поръчителите са повече - от всеки от тях..

Какво следва, когато поръчител плати вместо мен?

В случай че поръчителят плати кредита вместо мен, на свой ред той става мой кредитор, на когото ще дължа сумата, която е заплатил вместо мен. Това означава, че дори поръчителят да плати задължението ми към банката, аз ще трябва да му върна парите.

* От рубриката ни “Предложи право“.

Актуализирал Стела Парушева.[toggles][toggle title="Източници"]

§ Търговски закон (ТЗ):

чл. 430, ТЗ- относно изискуемата форма на договора за банков кредит

§ Закон за кредитните институции (ЗКИ):

чл. 60, ал. 2, ЗКИ- относно хипотезата за предсрочна изискуемост на вземането

§ Закон за задълженията и договорите:

чл. 71, ЗЗД- относно предсрочната изискуемост на вземането при неплатежоспособност на длъжника

чл. 146, ЗЗД- относно погасяването на задължението от поръчителя

§ Граждански процесуален кодекс:

Чл. 410, ГПК - относно Заявлението за заповед за изпълнение

Чл. 426, 1 ГПК - относно издаването на изпълнителен лист

[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Нели

Данчева

3.4.2018

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си