Регистрация на МПС в КАТ

При покупката на МПС от моя страна за мен възникват редица задължения във връзка с регистрацията й. Те се различават в зависимост от това дали купувам МПС нов внос или не.

По-долу е налична цялата полезна информация, която се ползва от хиляди души всеки ден, а това са няколко полезни документа за МПС:

1. Ако купувам вече регистрирано МПС, в срок до един месец от покупката съм длъжен да го регистрирам в КАТ по постоянния ми адрес, като не е необходимо да предоставям копие от договора, защото от март 2018г. тази информация се обменя служебно между нотариалната камара и МВР. В този случай от КАТ ми издават ново свидетелство за регистрация. При покупката на регистрирано МПС по принцип не се сменя регистрационния номер. Ако обаче не ми допада какво пише на него или не ми харесват цифрите, например номерът е ОВ 4444 АР, мога да го променя. Ако купувам МПС, което е регистрирано в друг град, при предоставянето на копие от договора в КАТ по постоянния ми адрес мога да променя номера и да го регистрирам в моя град, напр. купувам кола от Смолян, а живея в Русе много по-лесно ми е МПС-то да е регистрирано в моя град с оглед задълженията, породени от притежанието му. В такъв случай подавам заявление и минавам през процедурата за регистрация.

2. Ако купувам МПС нов внос, то тогава ще ми се наложи да премина през цялата процедура по регистрация. А тя е следната:

Къде и кога?

Документи

При регистрацията на закупеното от мен МПС, освен че трябва да “представя” самото МПС в КАТ, трябва и да подготвя следните документи:

При регистрацията на закупеното от мен МПС, освен че трябва да “представя” самото МПС в КАТ, трябва и да подготвя следните документи:

Процедурата

Регистрационният номер

Предоставят ми се табели с регистрационен номер, като за тях също предварително трябва да съм заплатил такса, която се събира в системата на МВР по Тарифата към Закона за държавните такси. Те се закрепват отпред и отзад (или само отзад), перпендикулярно на средното надлъжно сечение на превозното средство, а когато това е невъзможно - в лявата част, така че да се осигури тяхната видимост и осветеност нощно време. При закрепването не трябва да се нарушава формата на табелата, целостта на графиката и символите на номера. Ако използвам издадени не по установения ред регистрационни табели и/или документи или когато същите са с изтекъл срок на валидност, табелите и документите се изземват от КАТ и подлежа на глоба.

Полезни документи:

[toggles][toggle title="Източници"]

§ Закон за движението по пътищата (ЗДвП)

чл. 145, ЗДвП - относно действията в КАТ при покупка на вече регистриран автомобил.

§НАРЕДБА № I-45 ОТ 24 МАРТ 2000 Г. ЗА РЕГИСТРИРАНЕ, ОТЧЕТ, СПИРАНЕ ОТ ДВИЖЕНИЕ И ПУСКАНЕ В ДВИЖЕНИЕ, ВРЕМЕННО ОТНЕМАНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РЕГИСТРАЦИЯТА НА МОТОРНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И РЕМАРКЕТА, ТЕГЛЕНИ ОТ ТЯХ, И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДАННИ ЗА РЕГИСТРИРАНИТЕ ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

чл. 2, Наредба - относно мястото за регистрация;

чл. 3, Наредба - относно срока за регистрация;

чл. 9, Наредба - относно свидетелството за регистрация;

чл. 10, Наредба - относно табелите с номера;

чл. 11, Наредба - относно използването на неиздадени по установения ред регистрационни номера;

чл. 12, Наредба - относно необходимите документи при регистрация в КАТ;

чл. 13 и 32д, Наредба -прегледа на МПС в КАТ;

чл. 17, Наредба - относно действията в КАТ при покупка на вече регистриран автомобил.

§ НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕДА И РАЗМЕРА ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА ПРОДУКТОВА ТАКСА ЗА ПРОДУКТИ, СЛЕД УПОТРЕБАТА НА КОИТО СЕ ОБРАЗУВАТ МАСОВО РАЗПРОСТРАНЕНИ ОТПАДЪЦИ

чл. 1, Наредба - относно таксата за МПС.

§ Закон за държавните такси

чл. 4, ЗКД - относно таксите за регистрация на МПС.

§ ТАРИФА № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси

чл. 26 - относно размера на таксите.

[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Лиляна

Попова

3.1.2020

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си