Партия ми открадна името в подписка! Как да реагирам?

Какво ми се случва? (в събота пред Великден, както се казва)

Животът, независимо колко е “черен”, има “навика” да поднася изненади на нас, хората. Онзи ден, “ново 20”, по медиите съобщиха, че незаконно са използвани личните данни на граждани в партийни подписки. Аз, от своя страна, направих проверка в сайта на Централната избирателна комисия и за мое голямо изумление установих, че участвам в такава подписка, при все че никога, никъде и при никакви обстоятелства не съм се подписвал в подписка в подкрепа на какви да е политически цели.

Кои мои права са нарушени?

Какво да правя?

Имам два варианта, в зависимост от това от кой орган ще потърся защита на правата си:

  1. Сезиране на Комисията за защита на личните данни.

Включването ми в партийна подписка, без мое знание и “участие” представлява само по себе си нарушение на Закона за защита на личните данни (никой няма право да ми ползва ЕГН-то току-така). В Република България има специална институция, която да следи за спазването и прилагането на този закон - Комисията за защита на личните данни. Как да подам жалба?

- устно, като в този случай се съставя протокол;

- писмено с писмо с обратна разписка по пощата или направо в деловодството на комисията на адрес: 1592, гр. София, бул. “Проф. Цветан Лазаров” № 2;

- по електронен път с електронен подпис.

2. Сезиране на Административния съд

Дори да не подам сигнал в Комисията за защита на личните данни, мога да сезирам Административния съд гр. София с искане да установи нарушението. Мога да поискам от съда да ми присъди и обезщетение за настъпили вреди, в случай че такива има след публикуването на личните ми данни ми в списъка на лицата, подкрепящи партия, коалиция или инициативен комитет.

Важно! Не мога да подам иск пред съда, ако междувременно Комисията за защита на личните данни разглежда подадена жалба от мен по този въпрос или ако вече се е произнесла с решение по такава жалба. В този случай трябва да изчакам решението на Комисията, а в случай че то не ме удовлетворява, да обжалвам него в 14-дневен срок от получаването му.

[toggles][toggle title="Източници"]

§ Конституция на Република България

§ Закон за защита на личните данни

§ Правилник за дейността на КЗЛД

§ Наказетелен кодекс

§ Наказателно процесуален кодекс

§ Закон за задълженията и договорите

§ Комисия за защита на личните данни - www.cpdp.bg

§ Централна избирателна комисия - https://www.cik.bg/

[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Лиляна

Попова

31.12.2016

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си