Издаване и преиздаване на паспорт

Освен личната ми карта и шофьорската книжка, разполагам и с паспорт. Неговото значение доста намаля с приемането на България в Европейския съюз, но за държави, извън него, паспортът все още е необходимо условие за преминаване на държавните граници. Как се издава и преиздава той?

Паспортът е вид документ за самоличност, наред с личната карта и шофьорската книжка. Специфичното при него е, че е документ, създаден за преминаването на държавните граници и пребиваване извън страната. В общия случай паспортът ми е валиден за 5 години.

Задграничните паспорти са няколко вида, като се различават по цветовете на кориците им – тъмносин е дипломатическият, служебният е масленозелен, моряшкият – морскосин. На мен обаче като обикновен гражданин ми се издава обикновен задграничен паспорт, който е виненочервен.

Как се издава?

  1. Заплащам таксата. За обикновена услуга – 30 дни ще заплатя:

Таксите се увеличават два пъти, ако съм избрал услуга тип „бърза” и паспортът ще бъде издаден за 3 работни дни, за услуга тип „експресна” таксата се заплаща увеличена 5 пъти, като в такъв случай ще си получа документа след 8 работни часа.

  1. Подавам заявление.

Заявлението се подава до съответната Паспортна служба на районното полицейско управление. Заедно със Заявлението се прилага и документ за платена държавна такса, както и предишните паспорти. Заявлението се подава лично. Получаването също е лично, но може и от друго лице с пълномощно в два случая:

Ако съм малолетно или непълнолетно лице, заявлението се подава от родителите ми и се получава от тях.

  1. Заявлението за издаване на паспорт може да бъде подадено и по електронен път. За целта трябва:

Подаването на електронно заявление е невъзможно, ако съм с променено име и гражданство, както и ако са настъпили осезаеми промени във външния ми вид и е необходимо ново видеозаснемане или даване на снимка. Също така, ако съм подал заявлението електронно, трябва да получа паспортът си лично.

Кога се налага преиздаване на паспортът?

Паспортът ми може да се преиздаде в случай на загубване, унищожаване, повреждане или кражба, както и когато страниците на настоящия са изчерпани.

Освен това, ако срокът на валидност на паспортът ми ще изтече когато съм в чужбина, имам право той да бъде преиздаден и преди този срок.

Как се издава паспорт, ако съм в чужбина?

Ако съм в чужбина и паспортът ми бъде откраднат или го изгубя, той може да бъде издаден от дипломатическите и консулските представителства на Република България, но това е временен паспорт, като той е съобразен с времето на пребиване зад граница или с времето, за което лицето ще се прибере на територията на страната. Максималната валидност на временния паспорт е 12 месеца.

Какво ще се случи, ако не преиздам паспорта си?

Ако не върна изтекъл паспорт в срок от 3 месеца, както и ако не го подменя при настъпили важни промени в личните ми данни, промяна на името или на външността ми, ще ми бъде наложена глоба в размер от 20 до 150 лв.Актуализира: Виктория Пенчева

[toggles][toggle title="Източници"]

§ Закон за българските лични документи:

чл.18а, ал.1.т.1 - относно издаването на документи за самоличност по електронен път;

чл.18а, ал.1, т.3 - относно снетите биометрични данни на лицето;

чл. 18а, ал.1, т.2 - относно задължителния елемент лицето да притежава валиден електронен подпис;

чл.18а, ал.3 - относно недопустимостта за електронно заявление при промяна в данните;

чл. 34, ал.1 - относно определението “паспорт”

чл. 36, ал.1 - относно валидността на паспорта;

чл. 36, ал.4 - относно случайте, когато се налага преиздаване на паспорта;

чл. 36, ал.6 - относно възможността за преиздаване преди изтичането на срока;

чл.39, ал.2 - относно временните паспорти;

чл.40, ал.1 - относно видовете паспорти;

чл.40, ал.1, т.2 - относно видовете паспорти;

чл.40, ал.1, т.3 - относно видовете паспорти;

чл.40, ал.1, т.4 - относно видовете паспорти;

чл.44, ал.1, 2, 3 - относно подаването на заявлението;

чл. 45, ал. 1 и 2 - относно подаването на заявлението за малолетни и непълнолетни;

чл. 81 - относно административнонаказателната отговорност на лицата;

§ ТАРИФА № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси:

чл.32, т.2, а), аа), бб) - относно заплащането за първи паспорт;

чл.32, т.2, б) - относно заплащането при лица на възраст 14-58 години;

чл.32, т.2, в) - относно заплащането при лица на възраст 58-70 години;

чл.32, т.2, г) - относно заплащането при лица на възраст над 70 години;

чл.32, т.2, д) - относно заплащането при лица с трайно намалена работоспособност и увреждане 50 и над 50 на сто;

чл.32, т.2, з) - относно заплащането за моряшки паспорт;

чл.32, т.2, ж) - относно заплащането за служебен паспорт;

чл. 35, ал.1 - относно таксата за бърза поръчка;

чл. 35, ал.2 - относно таксата за експресна поръчка;

§ Правилник за издване на българските лични документи

чл.7, ал.1 - относно реда за подаване на заявления

[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Виолина

Григорова

7.1.2020

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си