Временни, трайни и транзитни номера

При регистрацията на придобитото от мен МПС в КАТ получавам свидетелство за регистрация (голям и малък талон) и табели с номера. За целта е необходимо да заплатя съответната такса, както и стойността на самите табели. Номерът се състои от арабски цифри и главни букви, изписани с черен цвят на бял фон и служи за идентификация на притежаваното от мен МПС. Ако използвам табели, които са с изтекъл срок или не са издадени по установения ред, подлежа на глоба. И тук идва въпросът: запознат ли съм с видовете номера, които се дават?

Трайни / Постоянни номера:

  1. идентифициращ код “BG” и българското или европейското знаме (от 12 жълти звезди) на син фон;
  2. буквен код за месторегистрация – обозначава населеното място, където съм регистрирал МПС-то, напр. РВ – Пловдив, СМ - Смолян, ВТ – Велико Търново и т.н.;
  3. пореден номер – комбинация от 4 произволни цифри от 0 до 9.

Важно! Няма никакъв шанс нареждайки се на редичката за регистрационни номера в КАТ съвсем случайно да ми се падне номер с 4 или 2 по 2 еднакви цифри (напр. ЕН 9999 АХ или ОВ 2442 АК) или номер с надпис (напр. БАЙЕРН). Такъв номер се нарича „специален“ или „поръчков“, още “златен” и за да се сдобия с него трябва да подам заявление в КАТ и да заплатя определена сума Най-скъпо ще ми излезе да имам номер с 4 еднакви цифри или пък с избран от мен надпис, формиран от позволените букви и цифри.

4. серия – една или комбинация от 2 букви, напр. АХ.

Временни номера

Транзитни номера

  1. при придвижване на нерегистрирано МПС в Република България;
  2. износ на МПС от Република България след прекратяване на постоянната му или временна регистрация;
  3. ако са ми откраднали табелата с постоянния номер (някой е решил да я предаде като старо желязо) и тя е обявена за издирване.

Получаване на табелите

При регистрацията на МПС-то в КАТ ми се предоставят табели с регистрационен номер, като за тях също предварително трябва да съм заплатил такса, която се събира в системата на МВР по Тарифата към Закона за държавните такси. Те се закрепват отпред и отзад (или само отзад), перпендикулярно на средното надлъжно сечение на превозното средство, а когато това е невъзможно - в лявата част, така че да се осигури тяхната видимост и осветеност нощно време. При закрепването не трябва да се нарушава формата на табелата, целостта на графиката и символите на номера. Монтажът струва от 2 до 4 лв. в зависимост от превозното средство.

Загубен/откраднат номер

Ако изгубя табелите с номера си или при сегашното положение с камерите на пътя някой друг “добросъвестен” водач ми ги открадне, монтира си ги на колата и отпраши с трицифрена скорост по магистралата с моя номер, трябва веднага да отида в КАТ и да обявя табелите за изчезнали. На място попълвам заявление по образец. Табелите се обявяват за издирване. Съответните обстоятелства във връзка с изчезването на табелите се отбелязват в базата данни на КАТ, а аз получавам нови табели с транзитен номер.

Полезни документи:

Още:

[toggles][toggle title="Източници"]

§Закон за движението по пътищата

чл. 140, ЗДвП - относно регистрирането на МПС.

§ Правилник за прилагане на Закона за движението по пътищата

чл. 20, Правилника - относно изискването за поставяне на табели с номера на МПС-тата.

§ НАРЕДБА № I-45 ОТ 24 МАРТ 2000 Г. ЗА РЕГИСТРИРАНЕ, ОТЧЕТ, ПУСКАНЕ В ДВИЖЕНИЕ И СПИРАНЕ ОТ ДВИЖЕНИЕ НА МОТОРНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И РЕМАРКЕТА, ТЕГЛЕНИ ОТ ТЯХ, И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДАННИ ЗА РЕГИСТРИРАНИТЕ ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

чл. 10, Наредба - относно предоставянето на табели с регистрационен номер;

чл. 11, Наредба- относно използването на рег.номер, който не отговаря на законовите изисквания;

чл. 23, Наредба - относно външния вид на регистрационния номер;

чл. 24, Наредба - относно постоянните номера;

чл. 25, Наредба - относно предоставянето на временни номера;

чл. 26, Наредба - относно външният вид на временните номера;

чл. 27, Наредба - относно транзитните номера;

чл. 29, Наредба - относно външният вид на транзитните номера и Разрешението за временно движение.

§ ТАРИФА № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси

чл. 26, Тарифа - относно размера на таксите, които се събират при поръчване на специален номер.

чл. 27, Тарифа - относно таксата за табелите;

§ Закон за държавните такси

чл. 4, ЗКД - относно таксите за регистрация на МПС.

[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Лиляна

Попова

7.1.2020

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си