Удостоверение за актуално състояние

Удостоверението за актуално състояние е документ, който съдържа информация за търговското дружество, отнасяща се до:

Удостоверението за актуално състояние служи пред трети лица за удостоверяване дейността и основните обстоятелства на дадена фирма. То ми дава възможност да съм запознат с актуалното състояние на мои клиенти и партньори във всеки един момент и има качеството на официален документ. Удостоверението за актуално състояние се издава към точно определена дата и отразява моментното състояние на фирмата.

С удостоверение за актуално състояние мога да се сдобия по 2 начина: на място и по електронен път.

1. На място:

Важно! Мога да получа удостоверение за актуално състояние от всяко едно териториално звено на Агенцията по вписванията – например ако търговското ми дружество е със седалище Бургас, мога да получа удостоверение за актуално състояние от клона на Агенцията по вписванията в София.

2. По електронен път:

Трябва да си направя регистрация в сайта на Агенция по вписванията - Търговски регистър.

След успешна регистрация в сайта на Търговски регистър отивам в поле „Удостоверения за актуално състояние, вписвания, обявявания, преписи”.

Важно!

Чрез Advokatami.bg може онлайн да поръчаш издаване на електронно актуално състояние без да е нужно да имаш електронен подпис: https://www.advokatami.bg/aktualno-firma/[toggles][toggle title="Източници"]

§ Закон за търговския регистър :

чл. 2, ал. 1, ЗТР - относно същността на търговския регистър

чл. 11, ЗТР - относно публичността на търговския регистър

чл. 12, ал. 1, т. 2 , ЗТР - относно дължимата такса за издаване на удостоверение за актуално състояние

чл. 12, ал. 4, ЗТР - относно служебния достъп до търговския регистър

чл. 32, ЗТР - относно публичността на търговския регистър и начина на извършване на справки

чл. 33, ЗТР- относно съдържанието на удостоверението за актуално състояние

чл. 34 , ЗТР- относно издаването на удостоверение за актуално състояние

§ НАРЕДБА № 1 от 14.02.2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър:

чл. 3, НВСДТР - относно същността и достъпа до търговския регистър

чл. 107, НВСДТР - относно достъпа до търговския регистър и извършването на справки

чл. 109, НВСДТР - относно справките в търговския регистър

чл. 111, НВСДТР - относно видовете удостоверения

чл. 112, НВСДТР - относно издаването на удостоверения на хартиен/електронен носител

§ ТАРИФА за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията

чл. 13, т. 1, ТДТСАВ - относно държавната такса, която се събира за издаване на удостоверение за актуално състояние

чл. 17 , ТДТСАВ - относно събираните държавни такси

[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Виолета

Атанасова

2.3.2022

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си