Как да си отворя обменно бюро?

Искам да си отворя обменно (чейндж) бюро. Но на какво трябва да обърна внимание и какви са стъпките за това? С две думи, първо трябва да съм на ясно, че обменното бюро е търговец, който извършва сделки с валутата, с която разполага. Т.е. приема определена сума пари в една валута и я връща на клиента обърната в друга, в зависимост от неговите предпочитания и това, дали е налична изисканата валута в бюрото.

Обменните бюра се регистрират в Националната агенция за приходите (НАП) - в Централно й управление на адрес: София 1000, бул. „Дондуков” № 52. Там се води публичен регистър на обменните бюра в страната.

Как мога да извършвам дейност като обменно бюро?

Какви документи са ми необходими за извършване на регистрацията?

1. Трябва да подавам писмено заявление по образец.

2. Към заявлението прилагам следните документи в оригинал или официално заверено копие от нотариус:

Важно! Ако попълня заявлението за вписване грешно или не приложа към него някой от изискуемите документи, ще получа писмено уведомяване в 7-дневен срок от подаването. След това съм длъжен в 7-дневен срок от получаване на съобщението да представя необходимия документ или да отстраня посочените нередности.

Вписването в публичния регистър на обменното бюро се извършва в 14-дневен срок от постъпването на всички необходими документи и след отстраняване на евентуалните нередности по тях.

Държавната такса за регистрация на обменно бюро, която трябва да платя, е в размер на 1000 лева.

След успешно вписване получавам „Удостоверение за вписване в регистъра на лицата, извършващи дейност като обменно бюро”.

Важно! Процедурата крие доста рискове и глоби. Ето защо най-добре е да възложа регистрацията на специалисти - мога да пусна запитване тук и да получа съдействие на добра цена.

Любопитно! На какво да обърна внимание за да не стана жертва на измама при обмен на валута?

Затова, когато извършвам сделка с валута, най-важното преди сключването й е да се уверя, че сумата, която ще получа, отговаря на това, което предварително съм договорил.

Къде да подам сигнал за измама?

Образци:

Заявление за вписване в публичния регистър на обменните бюра

Актуализира: Зюмра Исмаил[toggles][toggle title="Източници"]

§ НАРЕДБА № 4 ОТ 8 АВГУСТ 2003 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ В РЕГИСТЪРА И ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ДЕЙНОСТТА НА ОБМЕННИТЕ БЮРА (Наредба 4) :

чл. 2 от Наредба 4 - относно кой може да изпълнява дейност като обменно бюро ;

чл. 4 от Наредба 4 - относно какво е обменно бюро;

чл. 6, ал. 1 от Наредба 4 - относно регистрацията в НАП;

чл. 6, ал. 2 от Наредба 4 - относно заявление по образец;

чл. 6, ал. 3 от Наредба 4 - относно допълнителните документи за регистрация;

чл.8 ал.2 от Наредбба 4 - относно вписването в публичния регистър;

чл. 9 ал. 1 и ал. 2 от Наредба 4 - относно грешки в заявлението и представените документи;

чл. 11, ал.1 от Наредба 4 - относно удостоверението за успешно вписване.

§ Валутен закон (ВЗ):

чл. 3, ал. 4 - относно размера на държавната такса.

§ Тарифа № 12 за таксите, които се събират в системата на Министерството на финансите по закона за държавните такси:

чл. 5, ал. 1 - относно държавната такса.

§ Официален сайт на Националната агенция по приходите (НАП)

[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Виолета

Атанасова

13.9.2018

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си