Какво право на отпуск имам като майка при отглеждане на детето ми?

Като родител мое право и задължение е да отглеждам и възпитавам децата си до навършване на пълнолетието им, както и да се ползвам с отпуск за извършване на тези грижи при посочените от закона случаи.

1. Кога имам право на платен отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст?

Важно! Ако не се ползвам от полагащия ми се отпуск или използвам част от него, ми се изплаща парично обезщетение от Държавното обществено осигуряване.

2. Кога ми се полага отпуск за кърмене и хранене на малкото ми дете?

3. В кои случаи имам право на неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст? След използване на платения отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст съществуват две опции:

Важно! Този вид отпуск мога да ползвам наведнъж или на части (тогава трябва да продължи не по-малко от 5 работни дни). Трябва да уведомя работодателя ми предварително за ползването му най-малко 10 работни дни. А времето, което ползвам за отпуска, ми се признава за трудов стаж.

4. Кога ми се полага платен отпуск за 2 и повече деца?

Ако съм работничка или служителка с 2 деца до навършването им на 18-годишна възраст, имам право на 2 дни платен отпуск всяка година, когато това е уредено в олективния ми трудов договор.

Ако имам повече от 2 деца, до навършване на 18-годишна възраст ми се полагат 4 дни платен отпуск.

Важно! Този отпуск ми се дава по мое желание и не може да се компенсира с парично обезщетение, освен когато прекратя трудовите си правоотношения. Мога да се възползвам от отпуска дори и в годината, когато децата ми навършат 18-годишна възраст.

Актуализира: Елица Колева

[toggles][toggle title="Източници"]

§ Конституция на Република България (КРБ):

чл. 47, ал.2 от КРБ - относно правото на отпуск на майката преди и след раждането на дете.

§ Кодекс на труда (КТ):

чл. 50 от КТ - относно предмета на колективния договор;

чл. 164 от КТ - относно отпуска за отглеждане на дете до 2-годишна възраст;

чл. 164, ал. 1 от КТ - относно отпуска за отглеждане на първо, второ и трето дете до 2-годишна възраст;

чл. 164, ал. 4 от КТ - относно допълнителния отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст;

чл. 164, ал. 5 от КТ - относно изплащане на парично обещетение от Държавното обеществено осигуряване при неползване на платен отпуск;

чл. 164а от КТ - относно отпуска за осиновено дете;

чл. 165 от КТ - относно ползването на допълнителен отпуска при четири или повече деца;

чл. 166, ал. 1 от КТ - относно отпуска за кърмене и хранене на малко дете до навършване на 8-месечна възраст;

чл. 166, ал. 2, изр.1 от КТ - относно отпуска при кърмене на близнаци и недоносено дете до 8-месечна възраст;

чл. 166, ал. 2 , изр.2 от КТ - относно отпуска, който ми се полага з горния случай, когато съм на непълно работно време;

чл.167а, ал. 1 от КТ - относно правото на неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст;

чл. 167а, ал. 4 от КТ - относно неплатения отпуска при родител, който сам се грижи за отглеждане на детето си;

чл. 167а, ал. 6, 7 и 8 от КТ - относно условията за ползване на неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст;

чл. 168 от КТ - относно правото на платен отпуск за две и повече деца.

[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Рени

Христова

9.3.2018

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си