Покупко-продажба на МПС

Каква кола да си купя - коя марка, кой модел? Колко харчи? Не е ли твърде висока цената? Това са въпросите, които всеки от нас, решил да се сдобие с кола, си задава при избора й. И тук обикновено идва въпросът: “А запознат ли съм с процедурата по покупко-продажба на МПС?”. Тя е изключително важна и трябва да внимавам много. Неосъщестяването й според изискванията на закона създава опасност не само да не стана собственик на избраната от мен кола, но в някои случаи и да загубя пари.Полезни документи:

Договор за покупко-продажба на МПС

За да купя МПС, трябва да сключа писмен договор с продавача с нотариално заверени подписи. Това изискване не важи, ако си вземам МПС-нов внос, което още не е регистрирано. Продавач може да не е само физическо лице, а и юридическо лице. Освен това, когато купувам от физическо лице, трябва да знам и следното:

  1. Мога да купя и от лице под пълно или ограничено запрещение, но в този случай ще трябва да се договоря със законния му представител (родител, настойник, попечител).
  2. Мога да договарям и с друго лице, упълномощено от продавача. Това лице може да разполага с:
  3. генерално пълномощно, което му дава възможност да извършва всякакви сделки с имуществото на продавача;
  4. или изрично пълномощно, в което да е упоменато, че лицето може да извършва разпоредителни сделки с конкретното МПС-то, като в това пълномощно трябва да са посочени данните на МПС-то, които позволяват то да бъде идентифицирано безспорно.

Моят подпис и този на продавача, като страни по договора, трябва да бъдат нотариално заверени. Това може да стане при всеки един нотариус в страната, без значение кой е районът му на действие.

Заплащане на данък

При придобиване на МПС заплащам местен данък в размер на % от продажната цена или застрахователната стойност на МПС, в зависимост от това коя е по-висока. Процентът се определя с наредба на общинския съвет за всяка община. Аз като купувач трябва да го платя, но с продавача може да се уговорим и друго, напр. да си поделим сумата. Внасям данъка в общината по постоянния ми адрес, като мога да направя плащането по един от следните начини:

ВАЖНО! Не дължа заплащането на такъв данък, ако МПС-то, което купувам не е регистрирано в страната.

Какви документи да приготвя преди да посетя кантората на нотариуса?

Преди с продавача да се явим пред нотариуса като страни по договора, трябва да подготвим необходимите документи:

Заверяване на подписите от нотариуса

Явяваме се пред нотариуса и представяме документите. След това той извършва необходимите действия по изповядване на сделката:

Важно! Нотариусът може да откаже да завери подписите ни, но задължително трябва да се мотивира. Мога да обжалвам този отказ в 7-дневен срок пред Окръжния съд.

За извършване на услугата заплащаме на нотариуса дължимата нотариална такса.

Какви задължения имам след нотариалната заверка?

След изповядане на сделката от нотариуса имам редица задължения като купувач:

А след като съм си купил МПС, ето какво следва да направя.

Повече информация за номерата на едно МПС - Временни, трайни и транзитни номера.

Полезни документи:

* От рубриката ни “Предложи Право”.

Актуализира: Милена Горанова[toggles][toggle title="Източници"]

§ Закон за движението по пътищата

чл. 144, ЗДвП - относно прехвърлянето на собствеността върху МПС;

чл. 145, ЗДвП - относно задълженията, произтичащи от сделката.

§ Граждански процесуален кодекс (ГПК):

чл. 569, ГПК- относно нотариалните удостоверявания;

чл. 570, ГПК - относно района на действие на нотариуса;

чл. 577, ГПК - относно отказа на нотариуса да извърши определено нотариално действие;

чл. 582, ГПК - относно участиено на лице, което не владее български език;

чл. 589 и 590, ГПК - относно удостоверяването на подписи върху документ.

§ Закон за местните данъци и такси (ЗМДТ):

чл. 44, ЗМДТ – относно сделките с имущества, които подлежат на облагане;

чл. 45, ЗМДТ - относно задълженото за плащане на данъка лице;

чл. 49, ЗМДТ - относно плащането на данъка;

чл. 52, ЗМДТ – относно данъчните задължения при придобиване на МПС;

чл.54, ЗМДТ - относно декларирането на придобитото МПС в общината.

§ Закон за нотариусите и нотариалната дейност (ЗННД):

чл. 85, ЗННД – относно дължимите нотариални такси.

§ Тарифа за нотариалните такси към ЗННД:

т. 8 от Тарифата – относно дължимите нотариални такси при изповядване на сделки от нотариус.

§ Семеен кодекс

чл. 24, СК- относно разпореждането с вещи съпружеска имуществена общност;

чл. 130, СК- относно сделките на малолетни и непълнолетни;

чл. 164, СК - относно сделките на запретени лица.

§ Закон за задълженията и договорите

чл. 37, ЗЗД - относно формата на упълномощаването.

[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Лиляна

Попова

3.1.2020

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си