Как да стана планински спасител?

Целогодишно през свободното си време все повече предпочитам да ходя в планината (повече за правата ми в планинанта ще науча тук). Планинските преходи и екопътеки, колоезденето, покоряването на върхове, карането на ски и сноуборд са любими мои занимания. Безопасно ли е обаче в планината? Много често се случва планинарите да се изгубят, пострадат или изпаднат в беда. Кои са хората, които могат да се погрижат за изпадналите туристи в беда? Как да стана планински спасител и помагам на хората в нужда?

Кои са планинските спасители?

Планинските спасители работят изцяло на доброволен принцип. Те непрекъснато помагат на хората и спасяват човешки животи. Отдавайки силите и времето си, спасителите са изключително полезни на обществото. Благодарение на тях планините се превръщат в по-безопасно място за туристите.

Планинска спасителна служба

Планинската спасителна служба /ПСС/ е специализирана и доброволна организация към Българския Червен кръст (БЧК), която извършва дейността по планинско спасяване, организира и провежда курсове за подготовка, квалификация и преквалификация на планинските спасители.ПСС оказва помощ на пострадали при нещастни случаи в планините, като разполага с екипи от планински отряди, спасители и лекари - доброволци от цялата страна. Организира курсове и обучения за планински спасители, спасители на ски писти и други специалисти по планинско спасяване. Обученията се извършват от правоспособни инструктури от Учебния център към ПСС. Поддръжката на денонощните спасителни постове в планините определено изисква специални умения и организация. За да се присъединя към Планинската спасителна служба трябва да премина специално обучение.

В какво се състои подготовката на планинските спасители?

За да стана планински спасител, трябва да премина 2-годишно обучение. След като го завърша успешно ще придобия специализирани умения за:

Трябва да премина през квалификационен курс за скално и въздушно спасяване, лавинна безопасност, преминаване през труднопроходими планински терени, обучение на спасителни кучета.

На какви критерии трябва да отговарям, за да стана планински спасител?

За да кандидаствам за планински спасител, трябва да отговарям на следните условия:

Какви документи трябва да подготвя?

Когато получа одобрение от ръководството на ПСС, следва да изкарам курс за стажант - планински спасител. Преди да започна курса е небходимо да издържа тестове по различни планински познания и умения, както и да премина през практически изпит за ски-техника. Курсът за стажант - планински спасител се състои от два етапа - летен и зимен, всеки от който е с продължителност от 7 дни. За всеки профил трябва да издържа изпит и след като го премина успешно ще стана стажант - планински спасител.Като стажант - планински спасител ще ми се предостави възможност да изкарам няколко месеца практически стаж в планинските отряди на ПСС. След това трябва да завърша курс за планински спасители - зимен профил и летен профил. След успешното ми завършване и на двата профила и при издържани теоретични и практически изпити ще получа званието планински спасител. Това ми дава правото да бъда член на ПСС, да работя в планинските отряди, както и да стана ски-спасител в планинските курорти.Ето че научих как да стана планински спасител. Ако искам да бъда планински водач пък, мога да погледна тук.[toggles][toggle title=Източници]Закон за Българския Червен кръст (ЗБЧК):чл. 4, ал. 1, т. 2, буква “д” - относно дейността на БЧК.Устав на Българския Червен кръст (Устав на БЧК):т. 5 - относно принцип на доброволност;чл. 6, т. 11 - относно предмет на дейност на БЧК;чл. 6, т. 14 - относно предмет на дейност на БЧК;чл. 32. ал. 1 - отностно предмет на дейност на ПСС;чл. 35, ал. 1 - относно дейността на ПСС;чл. 35, ал. 2 - относно дейността на ПСС.Официален сайт на Планинска спасителна служба: https://www.pss-bg.bg/[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Боянка

Рахнева

11.6.2018

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си