Свободно възпроизвеждане на произведения с авторски права.

Виж как можеш да индивидуализираш един от документите по-долу за своята конкретна нужда:

[divider type="1" width="wide"][/divider]

Вече знам как мога да използвам чужди произведения в своя уебсайт или блог без да нарушавам авторските права върху същите. Дали обаче законът ми дава право да използвам произведения и по друг начин? Разрешено ли е да свалям филми, музика и игри от Интернет? Мога ли да ксерокопирам учебника на свой приятел, вместо и аз да го купувам?

Какви права ми дава законът?

Както знам, за да използвам чужди произведения, по принцип се нуждая от разрешението на носителя на авторските права. В противен случай рискувам да извърша нарушение, за което в някои случаи се предвижда дори наказателна отговорност. Едно от изключенията на този принцип е свободното възпроизвеждане (възпроизвеждам в случая означава да размножа дадено произведение или пък само част от него като създам едно или повече копия. Тук се включват всякакви форми на репликация, включително преписване, записване, копиране, запазване на електронен носител) или иначе казано копиране на произведения със заплащане на компенсационно възнаграждение.

Какво е компенсационно възнаграждение?

За да разбера какво представлява компенсационното възнаграждение, е важно първо да знам, че при свободното използване на произведения авторът по принцип не получава каквото и да е възнаграждение, какъвто е и случаят, когато използвам произведения в моя блог или уебсайт - не се нуждая от разрешение, нито заплащам каквато и да е цена. В една друга група случаи обаче, свободното използване се отличава с една важна разлика и тя е, че носителят на авторското право получава възнаграждение за това, че аз използвам произведението му. Това възнаграждение се нарича “компенсационно”, именно защото неговата цел е да компенсира пропуснатите от носителя на авторското право ползи поради факта, че аз използвам свободно неговото произведение. Заплаща се по доста особен начин. Лицата, които произвеждат или внасят на територията на страната информационни носители (Информационни носители са такива предмети, на които може да бъде записана информация или конкретно произведения, които се ползват с авторскоправна защита. Типичен пример е моят харддиск, на който аз мога да запиша филми, музика, книги и т.н. От значение е не дали върху носителя е записано такова съдържание, а дали потенциално това е възможно), заделят между 1.00 и 1.50 процента от стойността на съответния носител, която сума се разпределя между носителите на авторските права от специални организации. Това означава, че авторът получава възнаграждение при свободно използване, но аз не му го заплащам пряко, а единствено като част от цената, която съм заплатил при закупуване на информационен носител.

Кога мога да възпроизвеждам произведения срещу компенсаторно възнаграждение?

Законът ми дава право да възпроизвеждам различните произведения по различен начин като определя специален режим за някои от тях. Иначе казано, има значение дали копирам компютърна програма, литературно произведение, видеоклип, или нещо друго.

Мога да възпроизвеждам всички видове отпечатани произведения, с изключение на записи на ноти. Законът ми дава това право единствено ако го упражнявам с нетърговска целапример мога да сканирам една книга като по този начин създавам едно нейно електронно копие, но не мога впоследствие да предлагам електронни копия от книгата срещу заплащане. Търговска цел обаче е широко понятие, което не се свързва единствено с получаването на приходи пряко от използването на произведението, какъвто е случаят с продажбата, замяната, отдаването под наем и т.н. В същия пример целта на сканирането ще бъде търговска и ако аз дам достъп на потребителите на моя сайт до нея безплатно, в който случай аз ще се облагодетелствам от по-високата популярност на сайта ми и ще получа повече приходи от реклама.).

Право да възпроизвеждат отпечатани произведения с нетърговска цел имат всички лица, т.е. както физическите лица - хората, така и юридическите лица - фирми, учреждения, сдружения, фондации и т.н.

Всички останали произведения мога да възпроизвеждам свободно, с нетърговска цел и за лично използване. Разликата с отпечатаните произведения на първо място е, че тук възпроизвеждането е за моето лично ползване. Това означава, че имам право да запиша песен, която слушам по радиото, за да я слушам впоследствие многократно. Няма да бъде лично ползване, обаче, ако запазя ресторант за своя рожден ден и за забавление на гостите пускам така създадения от мен запис. На следващо място другата основна разлика с отпечатаните произведения е, че тук става въпрос за използване само от физически лица, т.е. от конкретен човек. Докато аз имам право да си сваля някоя картинка от Интернет и да си я направя на календар, който да сложа в стаята си, то моята фирма няма право да направи същия календар, който да използва в офисите си.

Трябва да имам предвид, че аз имам право да възпроизвеждам, т.е. да копирам, посочените произведения, но нямам право да ги разпространявам. Например, ако използвам peer to peer или подобна на нея технология за “сваляне” (leech) на филм от torrent уебсайтове, то аз ще възпроизвеждам съответния филм чрез създаване на електронно копие на моя компютър. Ако обаче аз разреша споделянето на файла (seed) и дори само на части от него от моя компютър, то тогава аз ще разпространявам произведението, което е нарушение, а някой друг ще го възпроизвежда за личното си ползване.

Важно! Нямам право свободно да възпроизвеждам, дори за лично ползване, компютърни програми, включително игри (изключение от това правило е възможността да направя резервно копие, когато такова ми е необходимо, на програмата, която съм придобил по законен начин).

За какво трябва да внимавам, когато се възползвам от правото си да възпроизвеждам свободно произведения?

Понякога носителите на авторските права прилагат различни технически мерки (могат да бъдат от всякакво естество. Техническите мерки могат да бъдат от всякакво естество. Възможно е мярката да бъде физическо средство като например рамка на картина, която пречи на заснемането. По-често обаче става въпрос за софтуерни защити като DRM (Digital Rights Management), които пречат на копирането на файлове.) за защита на своите произведения, които не позволяват или силно затрудняват възпроизвеждането им. Аз нямам право да премахвам, унищожавам или повреждам тези мерки, но ако произведението е отпечатано, мога да искам от носителя на авторското право да ми осигури достъп, за да мога да го копирам с нетърговска цел.

[divider type="1" width="wide"][/divider]

Виж как можеш да индивидуализираш един от документите по-долу за своята конкретна нужда:

Актуализира Лора Терзиева[toggles][toggle title="Източници"]

§ Закон за авторското право и сродните му права (ЗАПСП):

чл. 25, ал. 1, т. 1 ЗАПСП - относно възпроизвеждането на отпечатани произведения;

чл. 25, ал. 1, т. 2 ЗАПСП - относно възпроизвеждането на други произведения;

чл. 25а ЗАПСП - относно техническите мерки за защита на произведения;

чл. 26 ЗАПСП - относно компенсационното възнаграждение при свободно възпроизвеждане на произведения;

§ 2, т. 3 от ДР на ЗАПСП - относно възпроизвеждането на произведения;

§ 2, т. 4 от ДР на ЗАПСП - относно разпространението на произведения

§ Наказателен кодекс (НК):

чл. 172а от НК - относно наказателната отговорност при неразрешено използване на произведения;

чл. 173 от НК - относно плагиатството.

[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

адв. Никола

Пенчев

15.6.2017

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си