Какво трябва да знам за задатъка (капаро)?

Задатъкът, или по-познатото в ежедневието “капаро”, служи за доказателство, че съм сключил желания договор и като обезпечение, в случай че отсрещната страна не спази своята част от уговорката. Като задатък мога да дам/получа вещ, пари или друга ценност, като не е задължително той да съвпада с предмета на главното задължение по договора, т.е, за да запазя един хладилник, например, като задатък мога да предложа часовник или килограм ябълки.

Кога се дава задатък и какви документи са ми необходими?

В ежедневието често се случва да дам капаро, за да резервирам маса в предпочитано от мен и от компанията ми заведение. В този и в други случаи, в които това, за което давам капаро, не изисква сключването на писмен договор, винаги следва да искам квитанция/бележка за предадената сума или вещ! Това е от съществено значение, защото предаването на задатъка служи като доказателството, че договорът е сключен.

В някои случаи законът изрично изисква даването на задатък. Така например, за участие в наддаването при публична продан на имот, по сметка на съдебния изпълнител се внася задатък 10 % от първоначалната сума.

В практиката задатъкът намира приложение най-вече при сделките с недвижими имоти. Тогава той се уговаря като клауза в предварителния договор за продажба на имота или в отделно споразумение за задатък.

Какви права имам ако отсрещната страна не изпълни задължението си?

В случай че договорът бъде изпълнен от двете страни, задатъкът:

Когато съм дал задатък, но не получа насрещно изпълнение, имам право да:

  1. да разваля договора незабавно, без да се налага спорът да се отнася до съда и да искам задатъка в двоен размер;
  2. мога да искам изпълнение на договора и обезщетение за претърпени вреди, които следва да докажа.

Когато съм получил задатък, като изправна страна по договора, обезпечителната му функция закриля интереса ми и ми дава две възможности:

  1. да се откажа от договора и да задържа задатъка.
  2. да искам изпълнение на договора и обезщетение за претърпени вреди, които следва да докажа.

[toggles][toggle title="Източници"]

§Закон за задълженията и договорите (ЗЗД):

чл. 93 ЗЗД - понятие за задатък;

чл. 81 ЗЗД - относно обективната невъзможност за изпълнение;

§ Граждански процесуален кодекс (ГПК):

чл. 489 ал.1 ГПК - относно задатъка като условие за участие в наддаването при публична продан;

Научни статии, монографии и учебници:

§ „Облигационно право – Modus studendi“, 6 издание – М. Марков, София 2010г.

[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Христо

Милчев

31.12.2016

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си