Какви права имам като регистриран земеделски производител?

Наследил/а съм земя на село, която решавам да обработвам, или пък искам да предложа на пазара отгледаните от мен плодове, зеленчуци или млечни продукти. За целта съм се регистрирал/а като земеделски производител в Областна дирекция “Земеделие “ и вече даже имам регистрационна карта. Но какво следва оттук- нататък? Какви са правата ми? Имам ли привилегии като земеделски производител?

Имам ли право да кандидатствам за държавно финансиране?

Като регистриран земеделски производител имам право да кандидатствам не само за държавно субсидиране, но и за европейско финасиране по различни схеми и мерки от Европейските земеделски фондове.

Към кого да се обърна, ако имам нужда от консултация с компетентен орган?

При необходимост от информация мога да се обърна към Националната служба за съвети в земеделието и нейните областни дирекции, които ще ми съдействат с безплатни съвети, прогнози, анализи и т.н. От същата институция мога да получа сведения за цени и пазари на земеделските продукти.

Как стои въпросът с осигуряването ми?

Имам ли нужда от касов апарат, когато продавам продукцията си?

Като регистриран земеделски производител имам привилегията да продавам продукцията на пазарите в цялата страна, без да използвам касов апарат. Това обаче не важи за търговски обекти в лицензираните стокови борси и тържища или закрити помещения, като магазин, склад или други подобни.

Какви данъци трябва да плащам?

Трябва да знам, че доходите ми се изчисляват от стопанската дейност, която съм извършвал/ а и от държавните или европейските субсидии, които съм получил/а. Ако не съм търговец или не се облагам като едноличен търговец, имам право това да се случва по следния начин. Облагаемият доход да се определи като придобития доход се намалява с разходи за дейността по следния начин: - 60% нормативно-признати разходи за дейността за доходи, придобити от дейност по производство на непреработени продукти от селско стопанство , с изключение на доходите от производство на декоративна растителност - 40% нормативно-признати разходи за дейността за доходи, придобити от дейност по производство на преработени продукти.Ако съмземеделските стопанин-едноличен търговец или физическо лице, избрало да се облага като еднолични търговци, съмдлъжен да водя счетоводство. Данъчната ставка е 15%. Авансовите вноски за данъка върху печалбата, които трябва да направя, са с данъчна ставка от 15%. Мога да ползвам преотстъпване на данъка в размер до 60% от данъка, ако дейността ми е за производство на непреработена растителна и животинска продукция.[toggles][toggle title=Източници]Наредба № 3 от 29.01.1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители ( Наредба №3): чл. 6, ал.1 - относно финансирането на земеделските производители;чл.6, ал.2, т.1-3 - относно консултация с Национална служба за съвети в земеделието.Наредба за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица (Наредба за обществено осигуряване): чл.1 - относно самоосисгуряващите се лица;чл.2, ал.1 - относно осигурителните вноски.Кодекс за социално осигуряване (КСО): чл.4, ал.3, т.4 - относно осигурителните рискове; чл. 54, ал.1, т.4 - относно помощите за безработица.Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2018г.:чл. 9, ал.1, т.3 - относно размера на осигурителния доход на земеделските производители.Наредба № Н-18 за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства ( Наредба № Н - 18):чл.4, ал. 1, т.2 - относно издаването на касов бон от земеделските производители.Закон за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ):чл. 28 - относно облагането като ЕТ;чл. 29 - относно облагането на земеделските производители.[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Зюмра

Исмаил

22.1.2018

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си