Кой и кога обявява бедствено положение?

Често лятно време природните стихии ни спохождат - я проливни дъждове, я големи горски пожари, причинени от големите жеги. И така и аз - както вчера спокойно си пиех биричката на морето, днес порои са наводнили улиците и са ги превърнали в реки, а аз гледам през прозореца - чудя се и се мая! Обявиха даже бедствено положение - ами сега?

Кога се обявява бедствено положение?

Бедствено положение не се обявява всеки път щом падне по-сериозен дъждец. Дали да се обяви такава извънредна ситуация се преценява, като се оценят някои от следните фактори:

Бедствено положение може да се обяви например при наличие на сериозни бури, градушки, големи снежни натрупвания, замръзвания, суши, горски пожари, земетресения и други.

А кой го обявява?

Бедствено положение може да се обяви както за територията на цялата страна, така и само за определена община или област. В зависимост какъв е обхватът на бедствието, може да бъде обявено от:

Какви са последствията за мен?

Важно е да знам, че в условията на обявено бедствено положение някои мои права могат да бъдат ограничени с цел защита на обществения интерес. Това не означава всички мои права, а само някои изрично посочени в закона, а именно:

Възможно е също да бъда принуден да претърпя някои извънредни мерки, които ще бъдат приложени от органите на реда, като да:

Въпреки това обаче моите основни права са неотменими! Някои от тях не могат да бъдат ограничавани при никакви условия. Такива са:

Ами работата - какво става, ако няма как да стигна?

Мога да спя спокойно (сравнително поне, имайки предвид, че бедстваме). Работодателят ми нищо не може да ми направи - нещо повече - даже обезщетение ще изплаща! Какъв е размерът му, как се определя и как мога да го получа мога да науча тук.

Искам да помогна! Как?

Не мога да стоя безучастен, искам да се включа активно и да помогна на бедстващите. Изискванията, на които следва да отговарям, за да стана доброволец са:

Повече за това как да стана доброволец мога да науча тук.[toggles][toggle title=Източници]Закон за защита при бедствия (ЗЗБ):чл. 40, ал. 1 - относно доброволчество;чл. 48, ал. 3 - относно условия, предразполагащи обявяване на бедствено положение;чл. 49, ал. 1 - относно обявяване на бедствено положение от кмета на общината;чл. 50, ал. 1 - относно обявяване на бедствено положение от областния управител;чл. 50а - относно обявяване на бедствено положение от МС;чл. 52, ал. 1 - относно възможност за ограничване на упражняването на някои права;чл. 52, ал. 2 - относно възможност за предприемане на извънредни мерки.пар. 1, т. 1 - относно специфични бедствени положения. Конституция на Република България (КРБ):чл. 28 - относно правото на живот;чл. 29 - относно правото на всеки да не бъде подлаган на мъчения и да не участва в медицински експерименти без неговото изрично съгласие;чл. 31 - относно правото на справедлив процес;чл. 32 - относно неприкосновеност на личния живот;чл. 37 - относно свобода на съвест, мисъл, вероизповедание;чл. 57, ал. 3 - относно невъзможност за ограничаване на някои права.Кодекс на труда (КТ):чл. 218, ал. 1 и 3 - относно задължение за изплащане на обезщетение от страна на работодателя.[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Диляна

Георгиева

15.11.2017

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си