Време е за избори! Как протича един изборен ден?

Как протича самото гласуване?

Важно: Бюлетината е бяла на цвят с наименованието и номера на изборния район. Тя съдържа във вертикален ред всички кандидати, регистрирани за настоящите избори в моя избирателен район. Пред всеки кандидат е поставено квадратче с номера, с който той участва в изборите. Кандидатите може да бъдат - политическа партия (ПП); коалиция от партии (КП) или инициативен комитет (ИК). Всеки един кандидат в бюлетината е отделен от следващия с празен ред и плътна хоризонтална черна линия.

Важно: когато съм с увреждане на опорно-двигателния апарат или на зрението, което не ми позволява да извършвам сам необходимите действия при гласуването, председателят на комисията, въз основа на документ на ТЕЛК/НЕЛК, удостоверяващ увреждането ми, може да ми разреши да гласувам с помощта на придружител, посочен от мен.

Ако съм неграмотен, това не ми дава основание за гласуване с придружител.

Какво мога ДА правя в изборния ден:

Какво НЕ мога да правя в изборния ден:

Важно: Извършване на забранените горе действия е нарушение, което се наказва с глоба между 300 и 5000 лв. А престъпление ще е налице, когато:

Актуализира: Йоана Мирчева

[toggles][toggle title="Източници"]

чл. 2 от ЗПУГДВМС - относно принципите на гласуването.

чл. 8от ИК - относно гласуването в избирателни секции;чл. 72, ал. 1, т. 20 от ИК - относно разглеждането на жалби от РИК;чл. 100, ал. 4 от ИК - относно обжалването пред Районен съд;чл. 162, ал. 2 от ИК - относно цвета на бюлетината;чл. 223-228 от ИК - относно забранените действия и последващите ги нарушения;чл. 236 от ИК - относно гласуването с придружител;чл. 241 от ИК - относно правилата за гласуване на ученици/студенти;чл. 252 от ИК - относно вписването в избирателния списък;чл. 261от ИК - относно погрешното попълване на бюлетина;чл. 263от ИК - относно удостоверяване самоличността на избирателя;чл. чл. 371 от ИК - относно съдържанието на бюлетина за гласуване за народни представители;

чл. 278 от ИК - относно правилата за гласуване;

[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Рени

Христова

27.6.2017

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си