Какво представляват европейските закони?

Често по новините се съобщава за приемането на някоя нова директива от Европейския съюз. Какво означава това? Това ли са европейските закони? Как се прилагат те в България и задължен ли съм да ги спазвам?

На първо място - Как се приемат европейските закони?

Европейският съюз приема законите си чрез Европейската комисия, Съвета на ЕС и Европейския парламент по определена законодателна процедура. Накратко тя се изразява в представянето на законодателни предложения от Европейската комисия, а след това Съвета на ЕС и Европейският парламент гласуват, за да ги приемат или отхвърлят. Важно! Създадените от ЕС закони са абсолютно задължителни за всички държави членки. Тези закони създават права и задължения както за държавните институции, така и за гражданите. Това включва физическите и юридическите лица, както и лицата пребиваващи временно в ЕС.

Какво представляват европейските закони?

Европейският съюз приема три вида актове - регламенти, директиви и решения. И трите акта са задължителни, но съществуват съществени разлики между тях.

Важно! Европейските институции приемат също така препоръки и становища, но те нямат задължителен ефект, а само препоръчителен. Те се използват предимно в области, в които ЕС няма компетентност. Такива са например здравеопазването, туризма, образованието и други.

Кога тези актове започват да се изпълняват?

След като едно законодателно предложение се гласува и приеме, то се публикува в официален вестник на ЕС, преведено на всички европейски езици.Важно! Ако актът е насочен например само към мен като физическо или юридическо лице, тогава той се изпраща само до мен и може да не се публикува в официалния вестник на ЕС.Всички европейски закони влизат в сила 20 дни след публикацията им, освен ако в тях не е посочено друго. Броенето започва от следващия ден след публикуването, като се броят 20 календарни дни (включително и почивните), като на самия 20-и ден законът влиза в сила.

Как се прилагат тези закони в държавите?

След като влязат в сила, европейските актове не стават част от националното законодателство на държавите, а действат паралелно с националните закони. Важно! Макар да действат едновременно, европейското право има предимство над националното. Тоест при противоречие между европейски и национален закон се прилага задължително европейският. Това се отнася не само за директивите и регламентите, но и за учредителните договори на ЕС. Например ако в България има закон, според който се забранява купуването на апартаменти от чужденци, то това би било в противоречие с учредителните договори на ЕС, според които има свободно движение на капитали в рамките на Сюза. Поради това този закон няма да бъде прилаган, дори и да се въведе.Също така държавите членки са длъжни да отменят всички подобни, противоречащи на европейското право разпоредби. Дори и да не го направят обаче, тези разпоредби няма да се прилагат от съдилищата. [toggles][toggle title=Източници]Договор за ЕС (ДЕС):чл. 1 - относно задължителният характер на европейските закони.Договор за функционирането на ЕС (ДФЕС):чл. 288 - относно видовете актове в ЕС;чл. 294 - относно законодателната процедура в ЕС;чл. 297 - относно влизането в сила на европейските закони.Решение 26/62 - относно създаването на права и задължения на европейските закони спрямо физическите и юридическите лица.Решение 6/64 - относно предимството на правото на ЕС над националните разпоредби.Решение 14/83 - относно задължителния ефект на европейските закони върху държавните институции.Решение C555/07 - относно същността на директивата.Решение 106/77 - относно неприложимостта на противоречащите национални закони.Решение 104/86 - относно задължението да се премахват всички противоречащи на европейските закони национални разпоредби.[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Пламена

Грозева

5.7.2017

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си