Годишен технически преглед на МПС

Докато преглеждах необходимите документи за регистрация на моя автомобил, установих, че трябва да премина годишен технически преглед. Какво е това?

Годишен технически преглед (ГТП)

Годишният технически преглед дава сигурност на водачите на моторни превозни средства. Всеки един автомобил трябва да покрие определени изисквания, за да премине успешно прегледа. В България ГТП е задължителен, като времето, за което важи, зависи от вида на превозното средство. Цената на един годишен технически преглед се определя от всеки пункт и варира обикновено между 30 и 50 лева. Прегледите се контролират с камери.

Какви документи са ми необходими?

За да може едно моторно превозно средство (МПС) да премине годишен технически преглед, са необходими следните документи:

Ако по време на прегледа се открие неизправност, ми се издава съответното удостоверение. Като собственик на автомобила имам 14-дневен срок да отстраня неизправностите, след което повторно се явявам на преглед.Важно! При този втори преглед, се наблюдава само дали са отстранени констатираните неизправности. След като премина успешно технически преглед, получавам удостоверение за техническа изправност. В удостоверението е описано кога е преминат последният преглед и до коя дата трябва да направя следващия.

Изисквания към контролно-техническите пунктове

Местата, където се извършва прегледът трябва да отговарят на определени изисквания:

  1. Те се делят на категории, в зависимост какви превозни средства могат да преминат през тях.
  2. Пунктовете трябва да бъдат затворени помещения с два изхода. Не трябва автомобилът да извършва маневра “движение назад”, за да излезе.
  3. Контролните пунктове трябва да имат компютърна система, която да регистрира прегледите и да контролира измервателните уреди.
  4. На видимо място в контролно-техническия пункт трябва да бъдат поставени разрешението, издадено от Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", както и ценоразпис на видовете прегледи.

Колко време е валиден годишният технически преглед?

За различните видове МПС има различен период, през който трябва да преминат задължителен годишен технически преглед:

NB! Лекият автомобил, регистриран като нов, подлежи на преглед на третата година, но задължително преди датата, на която е регистриран. В случай че бъде направен ГТП след тази дата, лекият автомобил следва да преминава преглед всяка година (четвърта, пета и т.н.), т.е. губя правото следващият преглед да бъде на петата година от регистрацията.

А ако не съм минал преглед?

Ако управлявам МПС, което е с изтекъл или невалиден годишен технически преглед, КАТ може да ме глоби с 50 лв.[toggles][toggle title=Източници]Закон за движение по пътищатачл. 147- относно валидността на ГТПчл.181 - oтносно глобитеНаредба № Н-32 от 16.12.2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства чл. 2 - задължителността на техническите прегледичл. 29 - време на валидност на ГТПчл. 30 - относно необходимите документи чл. 34 - отностно издаване на документ за преминатия ГТПчл.37 - отностно неизправностите по автомобилачл.38 - отностно успешно преминатият ГТПчл.40 - относно последващия преглед, когато първият е бил неуспешен[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Радослав

Антов

21.11.2019

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си