Билет за любителски риболов. Как да ловя риба законно?

Любител рибар съм! Обожавам да съм сред природата и да разпускам до водата, независимо от сезона. С пожелание за спорен улов, нека видим как законно да се наслаждавам на хобито си.

Къде мога да ловя законно риба?

Местата, на които мога като любител рибар да ловя риба, са изчерпателно посочени в закона:

Какви са условията, за да ловя риба законно?

За да мога необезпокояван да ловя риба, трябва да имам билет за любителски риболов. Без такъв билет мога да ловя риба във водите на Черно море, но само ако спазвам правилата за опазване на рибните ресурси.

Къде мога да получа билет?

Мога да се обърна към териториалните звена на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА), държавните горски стопанства, държавните ловни стопанства и риболовните сдружения.

Каква е процедурата?

Не е сложно: подавам заявление за издаване на билет и заплащам съответната такса за билета. Удобно! Заявяването и плащането мога да извърша и по електронен път чрез страницата на ИАРА. След попълване на съответните данни, отбелязване на срока на действие, подпечатване и подписване от служителя, получавам билета си.Важно! Ако изгубя, унищожа или повредя билета си, длъжен съм в 5-дневен срок да уведомя органа, който го е издал, а той ми издава дубликат и отбелязва това обстоятелство върху билета. Ако не сигнализирам, билетът ми се обявява за невалиден.Може да ми се откаже издаване на билет, ако не съм предоставил някой от необходимите документи.

Колко ще ми струва?

Таксите са както следва:

Като член на риболовно сдружение получавам 20 % намаление от таксата, на само срещу представяне на валидна членска карта.

И няколко специални случаи:

[toggles][toggle title=Източници]Закон за рибарството и аквакултурите (ЗРА)чл. 3, ал. 2 - относно местата за законен риболов;чл. 22, ал. 1 - относно необходимостта от риболовен билет;чл. 22, ал. 4 - намаления за членовете на риболовни сдружения;чл. 23, ал. 1- относно риболова в Черно море без билет;чл. 23, ал. 2 - безплатен билет за малолетни;чл. 23, ал. 2, т. 2 - безплатен билет за хора с увреждания; чл. 23, ал. 3 - намаление за хора в зряла възраст и непълнолетни;Наредба № 8 от 28 януари 2006 г. за условията и реда за отпечатване и разпространяване на билети за любителски риболовчл. 3 - процедура за издаване на билет;чл. 3, ал. 5 - билет за хора с увреждания;чл. 3, ал. 9 - относно отказ за издаване на билет;чл. 4 - загуба, кражба повреда на риболовен билет;Тарифа за таксите, събирани по Закона за рибарството и аквакултуритечл. 10 - такси за издаване/презаверка на любителски билет за риболов;чл. 11 - такса за издаване на дубликат.[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Велимира

Бакалова

11.5.2018

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си