Данъчен кредит - при какви условия?

Завърших университета и е време да взема живота си в свои ръце. Реших, че моето призвание е да съм търговец, предприемач. Поразпитах тук-там и ме посъветваха да си направя регистрация по ДДС, защото по този начин ще оптимизирам разходите си като приспадам част от данъчните си задължения. Тук мога да прочета какво представлява данъчния кредит и как мога да упражня правото си да приспадам данъчните си задължения за сметка на моя данъчен кредит.

Какво е данъчен кредит?

В закона пише, че това е сумата, която мога да приспадна от данъчните си задължения за:

Уф, ама тези данъчни закони са много сложно написани! За да разбера как работи данъчния кредит, трябва да знам механизма на данъка върху добавената стойност (ДДС). Това е данъкът, който плащам за сумата, която прибавям към цената на съответната стока или услуга. Така например производителят Пешо ми продава баничка за 60 ст. с ДДС, където 50 ст. са за баничката и 10 ст. ДДС, което той внася. След това аз продавам баничката за 2,40 лв. с ДДС, където 2 лв. е за баничката и 40 ст. ДДС. Получава се така, че докато стигне до потребителя баничката се облага два пъти - веднъж от производителя, веднъж и от мен. Правото на приспадане на данъчен кредит е направено именно за да се предотврати това множествено облагане. Аз ще трябва да внеса 40 ст. ДДС за баничката, но ще мога да искам да ми бъде приспадната сумата от 10 ст., които производителят Пешо е внесъл. Именно тези 10 ст., които производителят е внесъл захранват моя данъчен кредит.Математически изглежда така:ДДС, което плащам = ДДС за цената, на която съм продал - ДДС за цената, за която съм купил стоката.Нека обобщим - двама продавача, от които единия производител, а другия “прекупвач”. Всеки “прекупвач” има право да приспадне тази част от данъка, която е платил, като е купувал стоката.

При какви условия мога да ползвам данъчен кредит?

В какъв срок мога да използвам правото си на данъчен кредит?

Ако отговарям на горните условия, то ще мога да упражня правото си да приспадна част от задълженията ми благодарение на правото на данъчен кредит. Това мога да направя, когато съм извършил сделката и съм я осчетоводил. Тогава аз имам срок от 12 месеца да добавя данъка от тази сделка към данъчния ми кредит, като за целта трябва да го включа към справка-декларацията“Справка-декларация е документ, който съм длъжен да предоставям в НАП всеки месец, като с него декларирам сделките, които съм осъществил за съответния месец”, която така или иначе подавам до НАП на всеки данъчен период.[toggles][toggle title=ИЗТОЧНИЦИ]Закон за данък върху добавената стойност (ЗДДС):чл. 3 - относно дефиницията за данъчно задължено лице;чл. 12 - относно дефиницията за облагаема доставка;чл. 13 - относно дефиницията за вътреобщностно придобиване;чл. 25 - относно дефиницията за данъчно събитие;чл. 68 - относно дефиниция и част от условията за упражняване правото на данъчен кредит;чл. 71 - относно данъчния документ, изразяващ данъчното събитие;чл. 72 - относно периода за упражняване на правото на приспадане на данъчен кредит;чл. 74 - относно забраната да се получава данъчен кредит за стоки и услуги, несвързани с дейността;чл. 87 - относно продължителността на данъчния период;чл. 125 - относно справка-декларацията.[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Людмил

Иванов

15.3.2018

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си