Повредих колата си в дупка на пътя

Имам четири почивни дни! Супер! Тръгвам за морето! Пътната обстановка обаче е ужасна – задръстванията отново са километрични, а отгоре на всичко вали и дъжд. Нещата тъкмо се раздвижват и изневиделица на пътя се появява дупка! Предната гума - спукана, калникът - смачкан . При все че плащам такси за придвижването си по пътя, очаквам, че в такива случаи на преминаване през необезопасена и несигнализирана дупка, ще мога да потърся правата си от този, който не е свършил работата си както трябва... Въпросът е обаче кой в крайна сметка носи отговорност?Задължението по изграждането, ремонта и поддържането на пътищата, отворени за обществено ползване, си поделят Агенция "Пътна инфраструктура" - за републиканските и съответната община - за общинските пътища .

Кои пътища са републикански и кои общински?

Републикански най-общо са пътищата, които осигуряват транспортни връзки от национално значение. Това са автомагистралите и скоростните пътища и пътищата от първи, втори и трети клас. Подробен списък с наименованията и номерата на републиканските пътища издава Агенция "Пътна инфраструктура", която именно е отговорна за тяхното поддържане.Общински пък са пътищата, които осигуряват транспортни връзки от местно значение. Областните администрации издават списък с общинските пътища по общини.Следователно, ако инцидентът е настъпил на републикански път, отговорност ще носи Агенция "Пътна инфраструктура", а ако е настъпил на общински път - съответната община.

Какви са предпоставките, за да се реализира тази отговорност?

За да мога да получа обезщетение от общината респ. Агенция „Пътна инфраструктура”, трябва да са налице следните три условия. Първо -да е настъпила вреда - например спукана гума, или други щети по колата ми, които съм претърпял като резултат от попадането ми в необезопасената дупка.Второ - противоправно действие или бездействие. В случая това е неизпълненото задължение на Агенция „Пътна инфраструктура” или на съответната община да поддържа пътя в изправно състояние, както и да сигнализира незабавно препятствията по него и да ги отстрани във възможно най-кратък срок.Трето - причинна връзка между противоправното поведение и вредата. Тоест конкретната повреда по автомобила ми /спуканата гума, изкривената джанта и пр./ трябва да се дължи именно на преминаването през необезопасената дупка.Важно! Тези три предпоставки трябва да са изпълнени едновременно. Ако дори и една от тях липсва, аз няма да мога да потърся правата си.Важно! Веднага след инцидента трябва да повикам служител на Пътна полиция, който да състави на място протокол за настъпилото пътнотранспортно произшествие (ПТП). Съставянето на такъв е важно, понеже той отразява именно настъпилото ПТП и причинната връзка между него и нанесените на колата ми имуществени вреди. Освен това протоколът е официален документ, който ще има реална доказателствена тежест пред съда. Ако не разполагам с такъв, трудно бих могъл да докажа случилото се и да получа полагащото ми се обезщетение.

Как мога да упражня правото си на обезщетение?

Трябва да подам молба до съда, в района на който е настъпило самото произшествие. Така например , ако съм спукал гума на път, намиращ се на територията на община Варна, компетентен да разгледа въпроса, ще е Варненски районен съд.Молбата трябва да подам в определен срок – не по-късно от пет години от настъпването на ПТП-то.

Какво друго следва да имам предвид?

Аз също имам определени задължения на пътя и трябва да ги спазвам. Ако дупката е сигнализирана и обозначена по някакъв начин и скоростта, с която се движа, е несъобразена, тогава няма да мога да искам обезщетение в пълния размер на вредата от общината / Агенция „Пътна инфраструктура”, тъй като съм бил длъжен да съобразя скоростта си. Дупката трябва да е необезопасена. Ако дупката е обезопасена и въпреки това аз по някаква причина попадна в тази дупка, то отговорността за спуканата ми гума се дължи изцяло на моето поведение - не съм внимавал достатъчно например. Поради това и няма да мога да поискам обезщетение от общината или Агенция „Пътна инфраструктура” за щетите, които съм претърпял.[toggles][toggle title=Източници]Закон за задълженията и договорите:чл. 45 и сл. – относно въпросите, касаещи непозволеното увреждане;Закон за движение по пътищата:Чл. 20, ал. 2 – относно задължението на водачите на МПС да съобразяват скоростта си с пътната обстановка и състоянието на пътя;чл.167, ал. 1 от ЗДвП- относно и задължението за поддържане в изправно състояние, сигнализират незабавно препятствията по него и ги отстраняват във възможно най-кратък срок.Закон за пътищатаПравилник за прилагане на Закона за пътищатаРешение № 945 ОТ 1 декември 2004г. за утвърждаване на списък на републиканските пътища, приемане на списъка на републиканските пътища, за които се събира такса за ползванена пътната инфраструктура- винетна такса, и за определяне на съоръжение, за което се събира такса по чл. 10, ал. 4 от Закона за пътищата за ползване на отделно съоръжение по републиканските пътища.[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Йонка

Мраценкова

15.3.2018

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си