Държавен вестник - какво трябва да знам?

Като гражданин активно се интересувам от обществения и политическия живот. Вълнуват ме особено законите, които “задават правилата” на нашия живот. Всеки ден гледам новинарски емисии, чета информационни сайтове. Често срещам фразата “Законът подлежи на обнародване в “Държавен вестник”. “Обнародвам” означава правя известно, оповестявам, затова в съзнанието ми “Държавен вестник” е дебела книга, която може да прочете всеки, който иска. Какво трябва да знам за него?

Какво е “Държавен вестник”?

“Държавен вестник” е вестник. Той е официално издание на Република България, което се издава от Народното събрание (Редакцията на изданието е дирекция към Парламента). “Държавен вестник” има и електронно издание (dv.parliament.bg). На сайта мога да намеря всички броеве на вестника по години, а достъпът до него е свободен и безплатен за всеки в мрежата.

Кога излиза “Държавен вестник”?

Вестникът се издава (печатно издание), съответно се публикува в интернет (електронно издание) всеки вторник и петък, когато са работни. С разрешение на председателя на Народното събрание (НС) могат да се издават и извънредни броеве по негова преценка, по искане на президента или на министър-председателя.

Какво мога да намеря в “Държавен вестник”?

“Държавен вестник” има официален и неофициален раздел. Като основната разлика между тях е в съдържанието. Може да се каже, че в официалния раздел се обнародват актове, които имат значение за всички граждани, например законите. Докато в неофициалния - такива, които се отнасят до определен кръг от граждани, например призоваването на лица с неизвестен адрес от съда.

Официален раздел

По закон в официалния раздел на вестника се публикуват и се подреждат по реда на тяхното изброяване следните актове:

Обнародването на актовете се извършва съответно от следните органи: законите - от президента с указ; актове на Министерския съвет - от министър-председателя; другите актове - от органа, който ги е издал, а когато той е колективен - от неговия председател.

Неофициален раздел

По закон в неофициалния раздел на вестника се публикуват и се подреждат по реда на тяхното изброяване следните актове:

Докато обнародването в официалния раздел на вестника е безплатно, за обнародване в неофициалния раздел се заплаща такса, определена от председателя на НС.Важно! В "Държавен вестник" не могат да се публикуват рекламни или търговски обявления, съобщения и покани.

Как става обнародването?

Актовете, подлежащи на обнародване в официалния раздел, се публикуват в 15-дневен срок от тяхното постъпване. Обявленията, съобщенията, призовките и другите известия в неофициалния раздел в предвидения в съответния закон срок. Има публичен регистър на всички материали, подадени за обнародване, където мога да направя проверка за положението на даден акт дали е обнародван или предстои обнародването му. [toggles][toggle title=Източници] Конституция на Република България:чл. 88, ал. 3 - относно обнародването на актовете, приети от Народното събрание; Закон за нормативните актове: чл. 37 - 39 - относно обнародването на нормативни актове; Закон за “ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК”:чл. 3 - относно разделянето на “Държавен вестник” на официален и на неофициален раздел;чл. 4 - относно съдържанието на официалния раздел;чл. 7 - относно съдържанието на неофициалния раздел;чл. 9 - относно заплащането на такса за публикуване на актове в неофициалния раздел;чл. 10 - 11 - относно реда за обнародване;чл. 12 - относно дните, в които се издава “Държавен вестник”;[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Пенка

Попова

23.6.2017

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си