Кандидатстване в студентско общежитие

Вече съм студент! За да облекча семейния бюджет и да спестя разходи, реших да живея в общежитие. Тук ще получа повече информация кога имам право на студентско общежитие в страната, как да кандидатствам, как протича класирането и настаняването и какви права и задължения имам.

Кой има право да живее в общежитие?

Право на настаняване в студентско общежитие имам, ако съм студент, докторант или специализант в редовна форма на обучение. В случай че съм приет задочна форма на обучение, аз нямам право на общежитие. Условие да участвам в класациите е да не ми е налагано наказание "отстраняване от общежитие" и да съм с установени жилищни нужди в населеното място, където се обучавам. Жилищни нужди са налице, ако аз или членовете на моето семейство член от семейството (Това е съпругът/ата ми, както и ненавършилите пълнолетие мои деца) не притежаваме в съответното населено място жилище или не ползваме такова, предоставено ни от държавата или от общината. Ако някой от родителите ми има жилище в София, аз няма да имам право да ползвам общежитие. Ако обаче родителите ми живеят под наем, това не ми пречи да кандидатствам за общежитие. За удостоверяването на тези обстоятелства попълвам декларация.

Какви документи трябва да подам?

Много внимателно трябва да следя за сроковете за подаване на документи за участие в класацията за общежитие.Важно! Полезно е да знам, че два пъти годишно - до 31 март и до 30 ноември, МОН и висшите училища публикуват на официалните си интернет страници информация за свободните и заетите места в студентските общежития. Документите, който трябва да подам, се определят със заповед на ректора на съответния университет. Те се подават на хартиен носител в комисията по настаняване. Необходимите документи за настаняване в общежитие на Софийски университет например мога да погледна тук:

Кога мога да се настаня в общежитие?

Мога да се настаня в общежитие, само ако съм класиран. Класирането се организира от комисията по настаняване на съответния университет за всички желаещи да бъдат настанени в общежитие и подали своите документи в посочените срокове.Внимание! Класиране се извършва за всяка нова учебна година. Така, дори и през настоящата учебна година да живея в общежитие, ще трябва да подам отново документи и да участвам в класиране, за да продължа да живея там и през следващата.Критериите за класиране се определят от всяко висше училище в правилника за условията и реда за настаняване, ползване и вътрешния ред в студентските общежития. Те задължително включват успеха ми от предходната учебна година (или бала за приемане, ако съм студент първа година) и/или средния доход от предходните 6 месеца на член от семействотол Ако съм несемеен, това са родителите ми, непълнолетните ми братя и сестри, както и пълнолетните, ако са ученици, студенти и докторанти или са с намалена работоспособност 90 и над 90 на сто. Ако майка ми или баща ми са сключили повторен брак, такава част от моето семейство е и новият съпруг (съпруга). Ако съм семеен това е съпругът (съпругата) и децата им. Дали университетът ще приеме като критерий за класиране само успеха от предходната успешно завършена учебна година, или ще постави и изискване за определен среден доход, зависи само и единствено от него. Затова е важно да се запозная добре с изискванията, които моят университет поставя.

А мога ли да се настаня без да се класирам?

Мога да бъда настанен в общежитие без класиране. Това е възможно:

Резултатите от класирането и списъкът на лицата, които се настаняват без класиране, мога да намеря на интернет страницата на висшето учебно заведение или на посочено от него място.

Не съм доволен от класирането! Искам да обжалвам!

В случай че съм недоволен от направеното класиране (не съм настанен, въпреки че отговарям на условията, или има някакъв друг проблем), мога да подам писмено възражение до ректора на университета. Срокът за това е 7 дни от обявяването на класирането. Ректорът е длъжен да разгледа въпроса ми и да се произнесе с окончателно решение в 7-дневен срок от подаването на възражението.Правото е в съавторство с: Виолета Атанасова и Юлия Гевренова.[toggles][toggle title="Източници"] Наредба за ползване на студентските общежития и столове (НПСОС):чл. 5, ал.1, т.2 - за заповедите издавани от ректорите за месечните наемни ценичл. 4, ал. 7 - относно публикуването на информацията за наличните общежитиячл. 11, ал.4 - за възможността отговорниците на етожи да плащат по-нисък наемчл. 15, ал. 1 във вр. с чл. 17, ал. 1 - относно класирането на желаещите да живеят в общежитиечл. 15, ал. 2 - относно настаняване на лица без класиранечл. 16, ал. 1, ал. 2, ал. 3 - относно настаняване на лица в самостоятелна стаячл. 17, ал. 2 във вр. с чл. 3, ал. 1 - относно критериите за класиранечл. 17, ал. 4 - относно резултатите от класиранеточл. 17, ал. 5 - относно подаването на възражение до ректора относно класиранеточл.18, ал. 2 - относно ползването на стаята, в която настаненият е живял предходната годиначл.20 - за правата на настанения в общежитиеточл.21 - за задълженията на настанения в общежитиеточл.22 - за материалната отговорност на настанениячл.23-29 - за определяне на наемната цена Закон за висшето образованиечл. 9, ал. 3, т. 8 - основание за приемане на НПСОСчл.91, ал.1, т.4 - относно предвиждането в Закона за държавния бюджет на социално-битови разходи, в това число и средства за студентски столове и общежития[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Елица

Колева

20.1.2018

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си