Аз съм автор. Как да издам произведението си?

Аз съм автор. Написах книга, разказ или стихотворение. Имам идея за още произведения, които да създам. Време е обаче да се замисля как мога да припечеля нещо от труда си. Няма възможност сам да разпространявам произведението си в голям мащаб и знам, че трябва да се обърна към някой издател. Какво трябва да знам за издателския договор?

Какво представлява издателския договор?

Когато създам едно произведение, нормално, като негов автор, аз автоматично придобивам някои права. Част от тях се наричат имуществени, тъй като упражняването им може да донесе материални ползи за мен. Такива са правото на възпроизвеждане и правото на разпространение на произведението. Ако например съм написал роман, тези две права ми позволяват само аз да разпечатам романа в книга и да продавам екземплярите от тази книга. С издателския договор аз отстъпвам тези права на друго лице - издател. Той пък се задължава да възпроизведе определен тираж от моето произведение и да го разпространи, т.е. в общия случай да го пусне за продажба. Разбира се, трябва да ми плати и възнаграждение.Важно! Издателският договор задължително се сключва в писмена форма. Не мога да разчитам просто на устна уговорка със своя издател.

Кога мога да сключа договор с издател?

Ако вече имам създадено произведение, което искам да бъде издадено, нещата са ясни. Понякога обаче, за да напиша това, което съм планирал, е необходимо да инвестирам много усилия и време. Искам да имам сигурност, че тази инвестиция в бъдеще ще се отплати и аз ще мога да спечеля нещо от труда си. За щастие законът ми дава такава възможност. Мога да сключа издателски договор при две хипотези:Вече съм създал произведениеВ този случай с издателят ще се договорим за издаването на конкретно произведение, на което съм автор. Като цяло аз няма да поемам никакви задължения, а единствено ще разреша на издателя да възпроизвежда и разпространява произведението ми в определен обем. Той ще спечели от продажбата, а аз ще получа възнаграждение.Предстои да създам произведениеТази ситуация е малко по-сложна, тъй като аз поемам задължението да напиша своето произведение например сборник с разкази. Уговарянето на това какво точно трябва да напиша е малко сложно, тъй като това е творчество и е безсмислено да бъде конкретизирано твърде строго. Такъв би бил примерът да уговорим, че ще напиша роман от поне 400 страници. От друга страна, няма проблем да уговорим някои подробности във връзка с произведението като например задължително да става въпрос за детска книжка.Всъщност има и трети вариант и той е приложим, когато аз съм автор на поредица от произведения например серия от 10 книги. Мога да напиша първата книга от поредицата, за която да сключа издателски договор и едновременно с това да се задължа да напиша и останалите в бъдеще, а издателят да издаде цялата поредица. Така хем сключвам договор за вече създадената първа книга, хем и за бъдещите 9 оставащи книги.

Какво е важно да уговорим в издателския договор?

В договора с издателя можем да уговорим разнообразни правила, които да уреждат отношенията ни, а също така и можем да постъпим съвсем формално като разчитаме на описаното в закона. Разбира се, препоръчително е сами да определим условията, най-важните от които са тиражът и възнаграждението.ТиражПод тираж трябва да разбирам общата бройка на екземпляри на произведението ми, които издателят има право, а също така и е длъжен да издаде, както и чрез колко издания ще стане това. Например общо 20 000 броя на две издания по 10 000 броя. Ако не се уговорим изрично в договора за тиража, счита се, че издателят може да възпроизведе едно издание на произведението ми в 10 000 екземпляра.ВъзнаграждениеВъзнаграждението ми като автор най-често ще се изчислява като процент от цената на продадените екземпляри. Ако не посочим размер на възнаграждението ми в договора, счита се, че имам право да получа 15 % от цената на дребно на всеки продаден екземпляр.Има и други условия, които също могат да бъдат особено важни в различни ситуации. По-значимите са евентуалното ми участие със средства или по друг начин в издаването на произведението; територията, за която действа договорът; колко безплатни екземпляра ще имам право да получа като автор и дали аз или моят издател ще можем да прехвърлим правото на издаване и на друго лице.Важно! Ако произведението, което ще бъде издадено, е написано при съавторство, за сключването на издателски договор е нужно съгласие на всички автори. Авторите сме тези, които ще определим как ще бъде разпределено възнаграждението, а в случай че не можем да се разберем, това решение ще бъде взето от съда.Издателският договор в общия случай се прекратява с изчерпването на тиража. От друга страна, честа практика е аз и моят издател да се уговорим, че при изчерпване на тиража, действието на договорът ще се продължи за още едно издание. Няма пречка да сключим и нов договор при различни условия.Интересна възможност е, че при издаването на произведението мога да запазя самоличността си в тайна, т.е. то да бъде издадено под мой псевдоним или аноним. Трябва да съм наясно, че, макар това да не се отразява чувствително на отношенията ми с издателя, той е този, който ще упражнява всички авторски права до момента на разкриването ми като автор на публиката.[toggles][toggle title=Източници] Закон за авторското право и сродните му правачл. 7 от ЗАПСП - относно авторството на произведение под аноним или псевдоним;чл. 8 от ЗАПСП - относно съавторството на произведение;чл. 18, ал. 2, т. 1 и 2 от ЗАПСП - относно правото на възпроизвеждане и разпространение;2, т. 3 от ДР на ЗАПСП - относно правото на възпроизвеждане;2, т. 4 от ДР на ЗАПСП - относно правото на разпространение;чл. 43 от ЗАПСП - относно същността на издателския договор;чл. 44 от ЗАПСП - относно издаването на съществуващо или бъдещо произведение;чл. 46 от ЗАПСП - относно изискването за писмена форма на издателския договор;чл. 47 от ЗАПСП - относно приложимите условия при липса на изрично уговорени такива в договора;чл. 51 и чл. 52 от ЗАПСП - относно прекратяването на издателския договор.[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

адв. Никола

Пенчев

28.2.2018

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си