Правила за превоз на ръчен багаж и домашни любимци във влак

Пътуването с влак за мен е приятно и удобно и затова често използвам този вид транспорт. Обикновено нося със себе си и ръчен багаж. Знам ли обаче какъв багаж имам право да внасям в пътническия вагон? А какъв не е разрешено да превозвам? Може ли във влака да се вози и моят домашен любимец? Отговорите на тези и други въпроси ще намеря в редовете по-долу.

Превоз на ръчен багаж във влака

Имам право да превозвам безплатно със себе си лесно преносими предмети и вещи като ръчен багаж. Ограничението за теглото на ръчния багаж е то да не надвишава 30 кг.Служител на железниците има право при съмнение, че превозвам повече от максимално допустимия ръчен багаж, да провери неговата тежест.Изискванията към ръчния багаж са:

Във влака мога да превозвам като ръчен багаж и своя велосипед. Това става в багажните отделения или на платформата на вагоните, като за целта се издава талон “Велосипед” с цена 2 лева, без значение на какво разстояние пътувам.Право на безплатен превоз във всички категории влакове имат кучета водачи и кучета асистенти на лица с увреждания и лица с ограничена подвижност, когато ги придружават при пътуването им. Кучето водач трябва да има лична карта и да бъде на твърд повод.В пътнически вагон не мога да внасям:

Ако служител от влаковия персонал се съмнява, че превозвам със себе си някой от гореизброените предмети, той има право да извърши проверка в мое присъствие на естеството на вещите, които съм внесъл в пътническия вагон. При невъзможност да бъде идентифициран пътникът - притежател на багажа, проверката се извършва в присъствие на двама свидетели, които не работят при превозвача.

Превоз на домашни любимци във влака

Като ръчен багаж могат да се превозват до 3 зайчета, 3 домашни птици, една малка котка или едно малко куче, при условие че:

Ако останалите пътници не са съгласни в купето да се превозват живи животни, аз и моят домашен любимец трябва да пътуваме на платформата на вагона.Не е разрешен превозът на домашни любимци в спални, кушет и ресторант вагони.Големите домашни, ловджийски и служебни кучета се превозват само на платформите на последния вагон от влака, като за такова куче е необходимо да купя билет. Цената му е половината от цената на билет за втори клас за съответната категория влак. Кучето трябва да е с поставен намордник и да има ветеринарно свидетелство.

Отговорност на пътника за ръчния багаж

Нося отговорност за багажа и домашните любимци, които вземам със себе си. Отговарям за всяка повреда, причинена от тях на другите пътници, на багажите им или на вагоните. За нанесените щети превозният персонал съставя констативен протокол.

Забравен ръчен багаж

При забравен ръчен багаж в гарите или във влака мога да направя искане гаровият (влаковият) персонал да издири багажа. Нужно е да опиша мястото, вагона, влака, гарата, деня и часа, когато съм забравил багажа, броя на колетите, точното съдържание, вида и отличителните знаци на багажа и гарата, в която искам да се достави. За издирване на багажа заплащам цена, обявена в Тарифата за превоз на пътници и ръчен багаж по ЖП-транспорт във вътрешно съобщение. Намереният багаж ми се предава, като е необходимо:

[toggles][toggle title="Източници"]§ Тарифа за превоз на пътници и ръчен багаж по железопътния транспорт във вътрешно съобщение на “Холдинг БДЖ” ЕАД (март 2014 г.):чл. 83 - относно превоза на ръчен багаж;чл. 84 - относно отговорността на пътника за вреди, причинени от ръчния багаж;чл. 85 - относно правото на железниците да проверяват тежестта на ръчния багаж;чл. 87 - относно забравен ръчен багаж. Наредба № 43 от 11.09.2001 г. за железопътен превоз на пътници, багажи и колетни пратки:чл. 28 - относно мястото, където се поставя ръчния багаж;чл. 29 - относно забранените за внасяне в пътническите вагони вещества и предмети;чл. 31, ал. 3 - относно правото на превозвача да извърши проверка на естеството на пренасяните от пътника вещи.[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Емил

Махлелиев

25.7.2017

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си