Още малко за правата ми на ски пистата

Оцелях до зимната почивка в планината. Ски екипировката вече е подготвена. Утре потегляме с жената и децата към мечтаната от нас дестинация. Имам само някои притеснения относно сигурността на ски зоната, справянето с туристите - нарушители и квалификацията на ски училището за децата. След като посетих моя помощник в повишаване на правната ми култура - pravatami.bg, съм запознат с правата ми като скиор и сигурен, че ще прекараме супер.

Какво е добре да знам за ски училищата/ски обучението?

Дейността на ски училищата, може и да не се регулира особено стриктно от закона, но ето все пак някои особености, които е полезно да знам:

Ски патрули

Униформен със светлоотразителна жилетка на ски “лети” и вика “Спри!” на туриста пред мен, каращ извън маркировката. За момент си помислих, че по навик и през отпуската си полицай се грижи за реда. Но греша - това е ски патрул, чието място на работа е именно ски пистата. Ски патрулът се назначава от лифт оператора след издържан изпит за ски умения и първа долекарска помощ. Снабден с отличителна униформа, той “бди” за сигурността на ски пистата (образци на отличителното облекло на ски патрула мога да намеря на сайта на курорта ми, както и на информационното табло пред ски зоната). Служителите “на ски”:

На информационното табло пред входа на ски зоната мога да разбера часа на последната контролна обиколка на ски патрула.

Ако не спазвам правилата за безопасно поведение - напр. карам извън маркировката или с по-висока от нормалната скорост, мога да бъда устно предупреден и при неизпълнение спрян от ски патрулиращите.Bажно! При проверка имам право да поискам от спрелите ме служители на ски патрула да се легитимират със служебна карта.

Bажно! За сигурността на ски зоните, лифт операторите си сътрудничат с общината, на чиято територия е ски курорта и с органите на МВР.

Движение на превозни средства в ски зоните/пистите

С една дума: Забранено е! На ски пистата се движа само със ски или сноуборд.Допускат се само превозни средства на:

Bажно! Когато ски пистите работят, те трябва да подават предупредителен оранжев светлинен сигнал или звуков сигнал при лоша видимост, да напуснат територията на ски зоната възможно най-бързо, а при престой да обезопасят мястото.За спазване на забраната и допускане само на посочените превозни средства следи операторът на влека и/или лифта, прилежащ към ски пистата.След като се запознах с правата ми е време да се потопя в ледената приказка, която сам ще сътворя![toggles][toggle title=Източници] Закон за туризма (ЗТ):чл. 146 и т. 75 ДР ЗТ - относно професионалната квалификация на ски учителите;чл. 151, ал. 1 и чл. 157, ал. 2, т. 1 ЗТ - относно обучението по ски в ски зоните;чл. 151, ал. 4 ЗТ - относно забраната за движение на превозни средства в ски зоните;чл. 154, ал. 1, т. 4 ЗТ - относно контрола върху спазването на забраната за движение на превозни средства;чл. 154, ал. 2 и 3 ЗТ- относно ски патрулите;чл. 186 ЗТ - относно санкцията при наемане на неквалифицирани ски учители. Наредба за обезопасяването и информационната обезпеченост на ски пистите в Република България и за определяне правилата за безопасност върху територията на ски пистите и ски зоните и за организацията на работата на ски патрулите:чл. 1, ал. 3 и чл. 24 - 27 - относно ски патрулите;чл. 2, ал. 4 - 7 - относно забраната за движение на превозни средства в ски зоните;чл. 10, т. 3, чл. 12, ал. 1 - относно контрола върху спазването на забраната за движение на превозни средства.[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Пенка

Попова

26.6.2017

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си