Правата ми на ски пистата

Чакам с нетърпение тихо да се засипе белият сняг, да грабна ските и щеките и да се заспускам по „белите“ писти. Какво обаче трябва да знам?Ски-пистите са общодостъпни, независимо дали са собственост на държавата, на община или на частно лице. Собственикът/ползвателят разпорежда затварянето на пистите или отделни участъци от тях само:

Затварянето на ски пистите или на отделни участъци от тях се обозначава чрез съответни знаци. Нощното спускане по ски-пистите е позволено само при изградено изкуствено осветление при спазване на определени от собственика/ползвателя специални правила, които се оповестяват по подходящ и достъпен начин. Според характера и профила на терена се определя степен на сложност на пистата, която се обозначава от собственика/ползвателя на влека/лифта:

Собственикът/ползвателят осигурява обезопасяването на ски-пистите, като подсигурява извършването на спасителни дейности. Освен това изискванията за безопасност на територията на ски пистата/ски зоната включват следното:

Отворените за потребителите ски писти се обезопасяват срещу лавини. В краищата на пистите и при завоите се поставят предпазни мрежи. Необезопасените и необозначени ски писти се затварят за експлоатация със заповед на министъра на туризма. Важно! Трябва да спазвам следните правила за безопасно поведение:

  1. движещите се отпред лица са с предимство; движещите се отзад лица не трябва да застрашават по никакъв начин тези пред тях, като за целта се движат на подходящо разстояние;
  2. при изпреварване изпреварващият осигурява достатъчно място на изпреварвания за всяко съзнателно или несъзнателно движение на последния;
  3. спирането в тесни участъци на пистата или в писти с намалена видимост е разрешено само в краен случай;
  4. след падане пистата се освобождава възможно най-бързо;
  5. на кръстовищата предимство имат идващите отдясно;
  6. придвижване, обратно на посоката на движение, както и качването и слизането без ски или сноуборд трябва да се извършват встрани от ски пистата;

Aко не спазвам правилата, може да ми бъде наложена глоба от 200 до 1000 лв, а при повторно нарушение - от 1000 до 3000 лв.[toggles][toggle title=Източници] Закон за туризма (ЗТ):чл. 151/1 - относно общодостъпността на ски-пистите;чл. 154/1 - относно степента на сложност на ски-пистите;чл. 229 - относно отговорността при неизпълнение на задължения;

чл. 2/1 - относно достъпността през работно време;чл. 3 - относно подсигуряването на спасителни дейности;чл. 6 – относно степента на сложност на ски-пистите;чл. 9 - относно обезопасяването на ски-пистите;чл. 10 – относно изискванията за безопасност;чл. 11/4 - относно нощното спускане;чл. 12 - относно затваряне на ски-пистите и отделни участъци от тях;чл. 14 – относно обезопасяването на ски-пистите;чл. 16 – относно степента на сложност на ски-пистите;чл. 17/1 – относно затварянето на ски-пистите за експлоатация;чл. 23/1 – относно правилата за безопасно поведение;Приложение 2 - относно правилата за безопасно поведение.[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Богдан

Млъчков

26.12.2016

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си