Предлагане на оздравителен план в производството по несъстоятелност

Какво ми се случва? (Уви, защо на мен?!)

Длъжник съм в открито производство по несъстоятелност. Дни след обявяване на решението в Търговския регистър ходех като ударен с мокър парцал. Та нали имам толкова идеи, а освен тях и изградени дългогодишни търговски отношения с много български и чуждестранни фирми. Работниците ми още изпълняват трудовите си функции, а предприятието работи. Онзи ден обаче на хоризонта проблесна искрица надежда - оказа се, че има лечение, за да “оздравее” моето предприятие - нарича се “оздравителен план”.

Какво означава оздравяване на предприятието? А оздравителен план?

Оздравяването на предприятието е част от производството по несъстоятелност и е предназначено, от една страна, да доведе до удовлетоврение на вземанията на кредиторите, а, от друга - да спомогне предприятието “да си стъпи на краката” и да продължи работа, а не да бъде закрито. В този смисъл оздравителният план представлява своеобразна спогодба между длъжника и кредиторите му, като в случая, предвид факта, че са “замесени” доста лица, чиито интереси трябва да бъдат защитени (напр. работници/служители) това споразумение се утвърждава от съда.

Кой може да предложи оздравителен план?

На първо място, това мога да направя аз като длъжник. Ако съм едноличен търговец (ЕТ), неограничено отговорен съдружник в събирателно, командитно или командитно дружество с акции, това мога да направя сам, без да ми трябва подкрепа. Ако обаче съм съдружник в ООД или акционер в АД, е необходимо сам или с други мои авери да притежаваме поне една трета (1/3) от капитала на фирмата. Освен мен, като длъжник в производството, оздравителен план може да предложи и още “една камара народ”:

Кой НЕ може да предложи оздравителен план?

Хмм, мислех си за една “врътка” тук - аз съм съдружник, но не притежавам ⅓ от капитала и другите съдружници не ме подкрепят в идеята ми да предложа оздравителен план, а миналата година отпуснах с мои лични средства заем на дружеството. Вземането ми е малко над ⅓ от приетите вземания. Дали не бих могъл на това основание да предложа оздравителен план? Уви, законът забранява това. Е, за да не ми е само на мен “зле”, законът забранява и на някои други кредитори да предлагат оздравителен план:

Важно! Това, че е предложен един оздравителен план, не означава, че не може да бъде предложен и друг. Иначе казано, в производството по несъстоятелност може да бъде предложен повече от един оздравителен план.

В какъв срок може да бъде предложен оздравителен план?

Оздравителен план може да се предложи в срок от един месец от обявяване в Търговския регистър на определението на съда за одобряване на списъците на приетите вземания. Важно! Оздравителен план не може да бъде предложен, ако едновременно с решението за откриване на производство, съм обявен и в несъстоятелност.

Какво е съдържанието на оздравителния план?

Законът определя един минимум от съдържание, което оздравителният план “на хартия” трябва да има. То е следното:

Повече относно приемането, утвърждаването и действието на оздравителния план мога да намеря тук.[toggles][toggle title=Източници] Търговски закончл. 696 - 700 - относно оздравяване на предприятието;чл. 616 - относно кредиторите на несъстоятелността.[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Лиляна

Попова

20.6.2017

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си