Студент в предизвестие на работно място

Здравейте,

Входирах заявление до работодателя си по чл. 326, ал. 1 от КТ - едномесечно предизвестие за напускане.

Към момента съм записан студент в редовно обучение във ВУЗ в София, работното ми място също е тук.

В тази хипотеза, мога ли все още да се възползвам от правото си по чл. 327, ал. 1, т. 6 от КТ за прекратяване на договора без предизвестие при продължаващо редовно обучение? Тук следва да отбележа, че нямам никаква предварителна уговорка с работодателя във връзка с обучението си в университет преди постъпването ми на работа.

Поздрави!

...
Това беше въпрос от рубриката "хората питат, адвокати отговарят".

Задай своя въпрос

Най-новите статии

Избрани от редакцията

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си