Принудителни тестове за Ковид

Здравейте,
поздравления за вашата дейност и инициатива по разясняване правата на хората.
Пиша ви относно антигенните тестове за КОВИД-19 на децата в училище, но темата е по-обширна.
Бях попитала в училище ако детето даде положителен резултат, какво следва. Обясниха ни че трябвало да направим PCR тест. Когато попитах на какво основание и какво става ако откажем, не можах да получа отговор. Бяха ни казали само, че са длъжни да уводомят личния лекар и тя да ни даде направление за PCR.

Като се поразрових малко в нормативната уредба изникнаха няколко въпроса, касаещи вече не само децата:
1. Кога един човек се счита за болен от или заразоносител на "COVID-19", за да подлежи на задължителна изолация по чл.61, ал.1 от Закона за здравето?

2. Кога лицата се считат за контактни по чл.61, ал.2 от ЗЗ и съответно карантинират - т.е. какви документи/процедури доказват:
а) че лицето, с което те са били в контакт е било болно или заразоносител по чл.61, ал.1 и
б) какво означава контактни?

3. Какво е "COVID-19" по смисъла на Закон за здравето, цитиран в чл.61, ал.1 от ЗЗ?

4. Какви документи трябва да се представят на контактните лица по чл.61, ал.2 и 3, за да бъдат задължени да извършат изследване с цел установяване наличието на носителство на заразна болест по чл.61, ал.8 от ЗЗ в т.ч. доказващи каква е заразната болест ("COVID-19"), дали са били в контакт с болен/заразоносител и дали са били контактни по смисъла на ЗЗ?
Имат ли право органите на МВР да съдействат на органите на държавния здравен контрол по прилагането на чл.215а, ал.2

5. И може би най-важното какви са правата ни (в т.ч. и на децата), ако бъдем принудително доведени до място за изследване по чл.215а, ал.2 на ЗЗ и какво можем да направим, за да потърсим правна защита в такъв момент?

Ето някои разсъждения по темата:
Наименованието "COVID-19" се споменава в ЗЗ единствено в чл.61, ал.1. Същио няма дефиниция за "болен" и "заразоносител" в ЗЗ. Болните и заразоносителите от заразни болести подлежат на регистрирация по чл.60, ал.1, а заразните болести се определят в наредбата по чл.60, ал.2 от ЗЗ - това е "НАРЕДБА № 21 ОТ 18 ЮЛИ 2005 Г. ЗА РЕДА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ, СЪОБЩАВАНЕ И ОТЧЕТ НА ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ". В тази наредба няма болест "COVID-19", има " ТЕЖЪК ОСТЪР РЕСПИРАТОРЕН СИНДРОМ (ТОРС) (SARS-CoV)" . Не намирам да се споменава "COVID-19" в друг документ, свързан със ЗЗ и това може би отговаря на въпрос 3.

Ако приемем, че в някой документ се намери връзка, че COVID-19 е вид SARS-CoV по смисъла на Наредба 21, можем да погледнем в кои случаи се установява дали някой е болен и заразоносител от SARS-CoV. Съгласно чл.3, ал.1 случаите на заразни болести се регистрират като "възможен случай", "вероятен случай" и "потвърден случай", критерии за коите се намират в Приложение 2. Въпреки че в Приложение 2 е описана като обща възможност потвърден случай да няма клинични критерии, то критериите за "потвърден" случай според конкретната болест са разписани в Приложение 3. Какво е потвърден случай на Sars-CoV е описано в т.54.5, букви В и Г от Приложение 3, но може да се обобщи, че лицето трябва да отворя на клиничните и лабораторните критерии за потвърждаване на случай. В този смисъл "безсимптомните" случаи не могат да се считат за потвърдени случаи. Единичния положителен антигенен тест е описан като "вероятен случай" в т.54.2.2.1.1 на Приложение 3.
От наредбата и ЗЗ не става ясно кога едно лице се счита за "болно от заразна болест" или "заразоносител". Не се открива пряка връзка между терминът "болен от заразна болест" и регистрацията на случаи като "възможен", "вероятен" и потвърден. В този смисъл един положителен антигенен тест може би не е достатъчен за определянето на лице като болно от Sars-Cov, а връзката на Sars-Cov с термина "COVID-19" също не е видна от нормативните документи. Вероятно тук намираме отговор на въпрос 1.

Какво е контактно лице също е трудно еднозначно да се определи. Докато в Приложение 2 има обща инфомрация за епидемологичните критерии за заразни болести, в т.54.3 на Приложение 3 има епидемологични критерии за Sars-Cov - един от които е "близко лице" , описано в т. 54.3.1.1.2. Също е записано "За близко се смята лице, което се грижи за болен от ТОРС, живее с него или е имало пряк контакт с неговите респираторни секрети, телесни течности и/или екскрети (напр. фекалии)." Така има неяснота: "близко лице" дали включва само контакт с болен от ТОРС или включва и с такъв, подложен на изследвания за ТОРС, както е записано в т. 54.3.1.1.2 . Не става напълно ясно дали лица, които са се намирали в едно помещение с непотвърден случай на Sars-Cov са "контактни" със заразноболни или заразоносители по смисъла на чл.61, ал.2 на ЗЗ.

...
Това беше въпрос от рубриката "хората питат, адвокати отговарят".

Задай своя въпрос

Най-новите статии

Избрани от редакцията

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си