Възможно ли е?!

Здравейте!

Въпросите засягат мой близък, а аз нямам логично обяснение. Ще се опитам да ги задам максимално разбираемо.

1. Възможно ли е, старши специалист /назначен 2012г./, щатна бройка, да изготви длъжностна характеристика на старши специалист /назначен 2006г./, извънщатна бройка, като длъжностите са в различни сфери на дейност и работодателя е един и същ?! Ако отговорът е "Да", моля да посочите правното основание!

2. Има ли право, работодател да издаде Заповед за работа в извънработно време на служител, без в заповедта да е отразено, как служителя ще бъде компенсиран?!

3. Има ли право, работодател да издаде "УСТНА" Заповед за работа в извънработно време или през почивни дни на работник/служител?!

4. Има ли право работодател да вменява и увеличава задълженията на служител, които са извън тези в длъжностната му характеристика, които са извън компетенциите му и за които не получава допълнително възнаграждение?!

5. Кое/и лице/а изготвя/т Заповедите в една администрация - държавна или общинска и редно ли е служител да издава Заповед сам на себе си?!

Предварително, Благодаря!

Бъдете здрави!

Оставам с уважение!

...
Това беше въпрос от рубриката "хората питат, адвокати отговарят".

Задай своя въпрос

Най-новите статии

Избрани от редакцията

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си