Наследяване за чужденец в България

Аз съм унгарски гражданин, който наследява имот (апартамент) в София от баща си (български гражданин). Вече получих удостоверение за наследници от общината (район Люлин).
Не съм толкова добре запозната с официалните процедури в България. Бих искала да знам какви са следващите стъпки: трябва ли да правим нотариален акт, за да докажа, че съм собственик? Или трябва да го регистрирам в местната данъчна служба?
Планът ми е да продам апартамента, така че бих предпочел вариантите, които водят в тази посока.
Благодаря много!

...
Това беше въпрос от рубриката "хората питат, адвокати отговарят".

Задай своя въпрос

Най-новите статии

Избрани от редакцията

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си