изравняване на здравноосигурителни вноски

Здравейте,
Моля за вашето мнение за изравняване на здравноосигурителни вноски за 2020 год. към Годишна Данъчна Декларация.
Моят казус е такъв: Съкратена съм от работа на 20 август 2020 по чл.328 ал.1т.2. След това работодателят ми изплати едномесечно обезщетение в размер на 605,43лв /по чл. 222 ал.1 от КТ/, върху което, обаче САМА трябваше да си платя здравните осигуровки /по чл.40 ал.5 от ЗЗО/; внесла съм еднократно на 22 октомври 48,80 лв /8% от 610 лв/заедно с попълване на декларация образец 7. След този един месец, НОЙ започна да ми изплаща обезщетения за безработица, в които са включени здравни осигуровки. Така че моето задължение за здравни осигуровки за 2020 г. е само за този един месец, за който съм получила обезщетението от работодателя.
Поради факта, че през годината съм получавала наем 350 лв на месец, подавам ГДД към която трябва да изравня здравните си осигуровки. Общата годишна сума от наема намален с 10% разходи е 3780 лв. Но в справката в сайта на НАП за моя осигурителен доход, той е разделен, разбира се, за месец август и септември както следва: Август - 230,64лв. , Септември – 374,79 лв. ИЗЛИЗА, ЧЕ АЗ ДЪЛЖА ЗДРАВНИ ОСИГУРОВКИ НЕ ЗА ЕДИН, А ЗА ДВА МЕСЕЦА. Според указанията за попълване на Таблица 2 към ГДД , целият доход от наема трябва да се раздели на две, за двата месеца, през които трябва да съм се осигурявала сама. След като се направят изчисленията, излиза, че трябва да доплатя още 253,16 лв.
Въпросът ми е правилно ли съм разбрала закона.
Получава се така, че заради това, че съм получила такъв вид обезщетение от работодателя в размер на 605,43 лв, трябва да платя здравни осигуровки за годината 301,96 лв. Ако работодателя не ми беше изплатил обезщетение, НОЙ поемаха веднага обезщетенията и аз НЯМАШЕ ДА ПЛАЩАМ НИЩО.

...
Това беше въпрос от рубриката "хората питат, адвокати отговарят".

Задай своя въпрос

Най-новите статии

Избрани от редакцията

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си