Съдържание на Дневен ред на Общо събрание на Етажната собственост

Здравейте,

Получих по имейл следния дневен ред на предстоящото Общо Събрание на Етажната Собственост на сградата, в която имам самостоятелни обекти:
УВАЖАЕМИ СОБСТВЕНИЦИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ЕТАЖНА
СОБСТВЕНОСТ с адрес:
..........
На основание чл. 12, ал. 1, т. 1 и чл. 13 от Закона за управление на
етажната собственост (ЗУЕС).
СВИКВА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ ПРИ
СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД:
1. Отчет на домоуправителя.
2. Входна врата.
3. Домофони.
4. Ремонт на покрив.
5. Паркинг.
6. Други.

Моля за информация дали така посоченият дневен ред е законосъобразен, тъй като няма никаква конкретика в посочените точки, освен в точки 1 и 4. Също така, допустимо ли е в дневния ред да има точки със съдържание "Други" или "Разни"?

Благодаря!

...
Това беше въпрос от рубриката "хората питат, адвокати отговарят".

Задай своя въпрос

Най-новите статии

Избрани от редакцията

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си